728x90 AdSpace

Pos Terbaru

Daftar Isi

AQIDAH  [1]

Tauhid
 1. Kitab Tauhid
 2. Empat Kaidah Utama Dalam Memahami Tauhid
 3. Tiga Kaidah Penting 
 4. Tiga Landasan Utama
 5. Tauhid Rububiyah, Uluhiyyah dan Asma’ Wash-Shifat
 6. Darimanakah Asal Usul Pembagian 3 Tauhid? 
 7. Hanya Kepada-Mu Kami Berlindung 
 8. Berlindung (Diri) Dari Makhluk Halus
 9. Sembelihanku Hanya Untuk-Mu
 10. Untuk Siapa Amalmu?
 11. Tauhid, Sepenting Apakah?
 12. Inilah Jaminan Bagi Ahli Tauhid
 13. Kewajiban Untuk Bertauhid
 14. Merealisasikan Kalimat Tauhid Tak Semudah Yang Dibayangkan
 15. Buah Tauhid, Sudahkah Ada Pada Diri Kita?
 16. Aqidah, Kunci Kejayaan Umat
 17. Perbaiki Tauhid
 18. Tak Cukup Hanya Bertauhid Rububiyah Sehingga Bertauhid Uluhiyyah  
 19. Pandangan Syaikhul Islam dalam Masalah Uluhiyah 
 20. Syirik Menurut Ulama Syafi’iyyah
 21. Sembelihanku Hanya untuk Allah
Nama dan Sifat Allah
 1. DI MANAKAH ALLAH ?
 2. Isra' Mi'raj dan Sifat Ketinggian Allah 'Azza Wa Jalla
 3. Aqidah Ahlussunnah Terhadap Al Arsy
 4. Ru'yatullah (Melihat Allah Pada Hari Kiamat
 5. Tanya Jawab Bersama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: Dimana Allah ?
 6. Tahukah Anda Di Mana Allah? Bantahan terhadap Dr. M. Quraish Shihab dalam bukunya “Membumikan Al-Qur’an”
 7. Kaidah-Kaidah Penting untuk Memahami Nama dan Sifat Allah
 8. Ar-Rabb, Yang Maha Mengatur dan Menguasai Alam Semesta
 9. Keindahan Asmaul Husna
Syahadat
 1. Kalimat Syahadat dalam Sorotan
 2. Keutamaan dan Syarat "Kalimat Laa Ilaha Illallah"
 3. Makna Syahadatain
 4. Menyoal Pemaknaan Syahadat
 5. Kalimat Syahadat Dalam Sorotan [2]
 6. Sudah benarkah Syahadat Laa ilaaha illallah saya?
 7. Makna Syahadatain, Rukun, Syarat, Konsekuensi Dan Yang Membatalkannya
 8. Hakikat Persaksian “Asyhadu allaa ilaaha illalloh” 
 9. Hakikat Persaksian "Anna Muhammadar Rosulullah"
 10. Kenapa Orang Islam Tidak Perlu Syahadat? 
Yang Bisa Membatalkan Ke Islaman
 1. 10 Pembatal Keislaman
 2. Pembatal-Pembatal Keislaman
 3. Pentingnya Tauhid
 4. Apa yang Bisa Membuat Murtad?
 5. Macam-Macam Kemurtadan
 6. Kufur Difinisi dan Jenisnya
Aqidah Ahlus Sunnah
 1. Ambillah Aqidahmu dari Al-Qur’an dan As-Sunnah
 2. Cara Mudah Mempelajari Aqidah Islam
 3. Tanya Jawab: Akidah Setiap Muslim 
 4. Untaian Nasehat Ibnu Taimiyyah
 5. 20 Faedah Tentang Aqidah
 6. Aqidah Imam Syafi'i Rahimahullah
 7. Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah (Kompilasi)
 8. Dasar-Dasar Aqidah Islam Secara Umum 
Quburiyyun [2]
 1. Jawaban Telak Atas Quburiyyun
 2. Ziarah Kubur dalam Islam 
 3. Seperti ini Kuburan yang Sesuai Sunnah (Gambar)
 4. Ingin Lulus Ujian, Siswa Berbondong-bondong ke Kuburan
 5. Tawassul, Ibadah Agung yang Banyak Diselewengkan
 6. Tawassul yang Dibolehkan dan yang Terlarang
 7. Orang Mati Tidak Bisa Mendengar
 8. Ziarah Kubur Kok Dibilang Syirik?
 9. Wisata Spiritual Ke Kubur Wali
 10. Fenomena Ziarah Wali
 11. Kelompok Paling Sesat 
 12. Sebab Kemusyrikan Pertama di Masa Nabi Nuh 
 13. Apabila Hanya Allah yang di Seru, Kesallah Hati Mereka!
 14. Kuburan-Kuburan Tokoh Ternama di Dunia, Bandingkan !!!  
 15. Dialog Dengan Quburiyyun (Seputar Syubhat Tawassul)
 16. Dakwah Kubur Perusak Umat  
 17. Bid'ah-Bid'ah di Kuburan
 18. Amalan-amalan Yang Bermanfaat Bagi Mayit
 19. Amalan-Amalan yang Bermanfaat Bagi Mayit Dan Kekeliruan Seputar Mayit dan Kubur
 20. Tujuan Ziarah Kubur Dalam Kaca Mata Sufi  
 21. Beristighotsah Kepada Penghuni Kubur…Dianjurkan??!!  
 22. Membangun Kubur adalah Larangan Nabi, Bukan Larangan Wahabi
 23. Hukum Shalat dan Berdoa di Kuburan 
Syirik dan Bahasan Seputar Tauhid
 1. Bentuk-Bentuk Kesyirikan Dalam Uluhiyyah
 2. Contoh-Contoh Kemusyrikan Yang Membudaya
 3. Mewaspadai Budaya-budaya Jahiliyah
 4. Mengagungkan Budaya Adat, Melestarikan Syirik dan Maksiat
 5. Syirik yang Sering Diucapkan 
 6. Tujuan Utama Dakwah Setan
 7. Tidak Boleh Bersumpah Dengan Selain Nama Allah
 8. Kesyirikan Dalam Shalawat Nariyah 
 9. Menjadi Musyrik Gara-Gara Taklid
 10. Jin Yang Disembah Justru Masuk Islam
 11. Ringan, namun mereka enggan
 12. Antara Syirik dan Dosa Besar
 13. Bila Muslim Berbuat Kemusyrikan
 14. Tiada Kemuliaan Tanpa Tauhid dan Sunnah
 15. Beberapa Pelajaran Penting Untuk Segenap Ummat
 16. Merebaknya Komunitas Pemuja Berhala
 17. Syirik 
 18. Agungkan Allah Niscaya Anda Tidak Pernah sekalipun Mensyirikkan-Nya
 19. Pernyataan Imam Syafi’i Rahimahullah Dalam Masalah Aqidah  
 20. Kesyirikan dalam Burdah Al-Bushiri
 21. Shalawat Nariyah Dalam Timbangan  
 22. Salah Dalam Memahami Syirik
 23. Ngalap Berkah ala Jahiliyyah  
 24. Cara Mudah Meraih Berkah 
 25. Ngalap Berkah yang Syirik dan Bid'ah
 26. Waspada Syirik Niat !!    
 27. Kafir Quraisy Juga Mengenal Allah dan Rajin Ibadah
  Dukun, Jimat, Tathayyur, Khurafat [3]
  1. BULAN SURO, Bulan Penuh Musibah dan Kesialan?
  2. Muharram (Suro) Bulan Keramat ?
  3. Kesyirikan di Bulan Suro
  4. Dukun, Tukang Ramal, dan Zodiak
  5. Dukun, Paranormal atau Sejenisnya, Mereka Adalah Penjahat !!
  6. Beberapa Tanda-tanda Tukang Sihir dan Dukun
  7. Bolehkah Percaya kepada Tradisi?
  8. Ini Bukan Sekedar Ritual !
  9. J I M A T
  10. Ada Apa Antara Rezeki dan Jimat? 
  11. Kesyirikan pada Jimat dan Rajah
  12. Berkah Bukan Dari Jimat Penglaris
  13. Kesyirikan pada Rajah (Azimat) dengan Tulisan Arab
  14. Kunci-Kunci Ilmu Gaib, Hanya Allah Yang Mengetahuinya
  15. Mengaku Mengetahui Ilmu Ghaib Dengan Membaca Telapak Tangan, Cangkir atau Lainnya
  16. Hukum Membaca Ramalan Bintang, Zodiak dan Shio
  17. Adakah "Kualat," "Pamali," atau Pesimis Karena Sesuatu Dalam Islam?
  18. Hadits Tentang “Kesialan”
  19. Beranggapan Sial dengan Angka 13  
  20. Pandangan Islam Tentang Ilmu Tenaga Dalam
  21. Membongkar Kedok Dukun Berlabel Ustadz atau Kyiai  
  22. Hukum Jimat Dalam Islam
  23. Hukum Membunuh Binatang Saat Istri Hamil  
  24. Tidak Ada Benda Keramat Didalam Agama Islam
  25. Dosa Besar Akibat Membaca Ramalan Bintang  
  26. Beranggapan Sial Berbau Syirik
  Syafa'at
  1. Berlebih-lebihan Kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam Hingga Mengangkat Beliau pada Derajat Ketuhanan
  2. Meminta Syafa’at pada Rasulullah 
  3. Syafa’at Bagi Umat Bertauhid 
  4. Agar Seorang Muslim Mendapatkan Syafa'at 
  Nazar
  1. Termasuk Syirik Nadzar Untuk Selain Allah
  2. Nadzar Dalam Sorotan
  3. Bernazar Untuk Selain Allah
  Surga, Neraka, Alam Kubur [4]
  1. Sifat Neraka dan Penghuninya
  2. Sifat Surga dan Penghuninya
  3. Tamasya Ke Taman Surga
  4. Pedihnya Siksa Neraka
  5. Betapa Dahsyatnya dan Betapa Mengerikannya Siksaan di Dalam Neraka
  6. Mengimani Jembatan Shirot di Atas Neraka
  7. Berapa jumlah bidadari bagi setiap penghuni surga?
  8. Bidadari
  9. Sifat-sifat Bidadari
  10. Sifat-Sifat Bidadari di Surga
  11. Sya’ir Ibnul Qoyyim Tentang Bidadari
  12. Keadaan Wanita di Surga
  13. Menjadi Penghuni Surga (Karena tidak Hasad) 
  14. Peristiwa di Padang Mahsyar
  15. Jembatan Ash-Shirot
  16. Sebelum Melintasi Shirot
  17. Setelah Melintasi Shirot
  18. Pintu-Pintu Surga
  19. Yaumul Mizan
  20. Telaga Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di Padang Mahsyar
  21. Empat Pertanyaan di Padang Mahsyar
  22. Misteri Alam Kubur
  23. Perjalanan Ruh Setelah Kematian
  24. Telaga Kemuliaan Rasulullah pada Hari Kiamat
  25. Enam Keadaan Wanita di Surga  
  26. Pohon Neraka Jahanam 
  27. Ciri-ciri Wanita Penghuni Neraka 
  28. Wanita Penghuni Surga  
  29. Kunci Selamat Dari Adzab Kubur yang Dahsyat
  30. Misteri Rumah Masa Depan  
  31. Perihal Bidadara??
  Sikap
  1. Tawakal
  2. Tawakal (Masuk Surga Tanpa Hisab dan Azab)  
  3. Pentingnya Tawakal
  4. Pribadi Teladan, Tidak Ujub 
  5. Berjihad Memerangi Ujub??
  6. Kenapa Mesti Ujub?
  7. Bahaya Riya' dan Obatnya 
  8. Mengeluh Kepada Manusia
  9. Prioritas Utama: Akhlaq Kepada Allah!
  10. Air Mata Untuk Islam
  11. Kewajiban Pertama Seorang Hamba  
  12. Takut Lewat Kuburan
  Iman, dan selainnya
  1. Penjelasan Ringkas Rukun Iman
  2. Hukum Membicarakan Masalah Takdir
  3. BERIMAN KEPADA TAKDIR  
  4. Kenapa Pelaku Maksiat di Siksa Padahal Perbuatannya Termasuk Takdir?
  5. Mengapa Allah Menakdirkan Keburukan?
  6. Kita Tidak Mungkin Bersatu dengan Allah !!!
  7. Perbedaan Antara Jin, Setan dan Iblis
  8. Bunuh Diri, Benarkah Mati Sebelum Waktunya?
  9. Luasnya Rahmat Allah
  10. Hukum Sujud Kepada Manusia
  11. Tagut
  12. Nama-Nama Malaikat
  13. Mengenal Seluk Beluk Iman  
  14. Dosa-Dosa Besar (Al-Kabaair)
  15. Dosa-Dosa Yang Disegerakan Adzabnya
  16. Aqidah Imam Empat  
  17. Hantu Antara Dongeng Dan Agama
  18. Bagaimana Mengobati Kesurupan?  
  19. Meraih Iman yang Sempurna 
  20. Fenomena Lemahnya Iman
  21. Macam-Macam Kemunafikan 

  MANHAJ

  Manhaj Salaf [5]
  1. Pengertian Manhaj Salaf dan Salafiyyah: Menurut Bahasa, Istilah dan Zaman
  2. Mari Mengenal Manhaj Salaf
  3. 36 Keindahan Manhaj Salafus Shalih
  4. Tiga Landasan Utama Manhaj Salaf
  5. Mengapa Saya Memilih Manhaj Salaf
  6. Hakikat Dakwah Salafiyah
  7. Studi Kritis Manhaj
  8. Musuh-musuh Dakwah Tauhid 
  9. Membongkar Paham-paham Menyimpang Dari Islam   
  10. Inilah Alasan Mengapa Harus Memulai Puasa Ramadhan Bersama Pemerintah  
  11. Meraih Hidayah dengan Dakwah Salafiyah
  Sunnah, Ahlus Sunnah
  1. Ciri-Ciri Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah
  2. Prinsip-prinsip Aqidah Ahlus-Sunnah wal Jama'ah
  3. Siapakah Ahlussunnah ?
  4. Memahami Kata "Sunnah"
  5. 8 kaidah Memahami Sunnah 
  6. Berbahagialah al-Ghuroba
  7. Kedudukan As-Sunnah Dalam Syari'at Islam 
  8. Prinsip Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Terhadap Masalah Kufur dan Takfir  
  9. Hidupkan Sunnah !
  Kitab / Buku
  1. Buku atau Kitab Anjuran
  2. Waspadailah Kitab-Kitab Berikut Ini…
  3. Mengkritisi Keabsahan Hadits-hadits Kitab Ihya’ Ulumiddin
  4. Mengurai Kesesatan Ihya’ ‘Ulumuddin  
  5. Kesyirikan dalam Burdah Al-Bushiri
  6. 10 Faedah Tentang Kitab 
  Umum
  1. Penampilan Cingkrang, Jenggot dan Cadar Bukanlah Teroris
  2. Blacklist : Mereka yang Terlaknat dalam Islam
  3. Perkataan Para Imam tentang Kafirnya Orang yang Mengatakan Al-Qur’an adalah Makhluk
  4. Bahaya Memvonis Orang Lain dengan Kekufuran atau Ahli Bid`ah (Khuthurah at- Takfir wa at-Tabdi`)
  5. Keyakinan Nur Muhammad, Cikal Bakal Keyakinan Wihdatul Wujud
  6. Perjalanan Nur Muhammad
  7. Inilah Pilar Agamamu
  8. Islam Adalah Agama yang Sempurna
  9. Mengapa Sibuk Membantah Sesama Muslim dan Diam Terhadap Orang Kafir? 
  10. Tidak Semua Pendapat Dalam Khilafiyah Ditoleransi
  11. Benarkah Masalah Khilafiyah Tidak Perlu Diingkari 
  12. Bahaya Gegabah Dalam Kafir-Mengkafirkan (Bantahan Bagi Kaum Khawarij)
  13. Penampilan Boleh Sama, Namun Beda Dengan Teroris!
  14. ‘Raport Merah’ Aksi Demonstrasi  
  15. Islam Memuliakan Budak
  16. Pembantu Bukanlah Budak 
  17. Penghargaan Islam Terhadap Buruh dan Pekerja 
  18. Qishash, Jaminan Kelangsungan Hidup Manusia  
  19. Inilah Alasan Kenapa Wanita Tidak Jadi Pemimpin
  20. Kaidah-Kaidah Ibadah Yang Benar  
  21. Poligami, Bukti Keadilan Hukum Allah

  IMAM MAZHAB [6]
  1. Imam Syafi'i Mendukung Bid'ah Hasanah?
  2. Hukum Membaca Al-Qur’an Untuk Mayit Bersama Al-Imam Syafi’i
  3. Sumber Aqidah Imam Syafi’i
  4. Aqidah Imam Syafi'i Rahimahullah
  5. Apa Kata Imam Syafi'i Mengenai Masalah Mengucapkan NIAT dalam Kitabnya AL UMM 
  6. Mengungkap Bahaya Fanatik Mazhab
  7. Wasiat dan Pernyataan Para Imam Ahlus Sunnah Tentang Berittiba'
  8. Wajibkah Kita Bermadzhab
  9. Kata Imam Syafi'i, Tinggalkan Pendapatku Jika Menyelisihi Hadits
  10. Pernyataan Imam Syafi’i Rahimahullah Dalam Masalah Aqidah  
  11. Aqidah Imam Empat 
  12. Imam Mazhab Dalam Cerita Sufi  
  13. Prinsip-Prinsip Imam Asy-Syafi’i Dalam Beragama
  14. Salah Satu Ritual Ibadah yang Dibenci Imam Syafi’i  
  15. Pendapat Imam Syafi’i Mengenai Orang yang Meninggalkan Shalat
  16. Habib Munzir Berdusta Atas Nama Imam As-Syafi'i
  17. Imam As-Syafii, Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajr al-Haitamiy pengikut WAHABI?
  18. ‘Umar dan Imam Syafi’i Berbicara Tentang Bid’ah Hasanah 
  19. Imam Syafi'i Mendukung Bid'ah Hasanah?
  20. Penjelasan Hadits tentang Niat (Melafazhkan Niat, Madzhab Syafi'iyyah?)
  21. Syirik Menurut Ulama Syafi’iyyah

  ULIL AMRI - PENGUASA [7]
  1. Negara Tidak Berhukum dengan Hukum Islam = Negara Kafir?  
  2. Bahaya Gegabah Dalam Kafir-Mengkafirkan (Bantahan Bagi Kaum Khawarij)
  3. Tuntunan Rasulullah Dalam Menyikapi Penguasa
  4. Sikap Islami Menghadapi Kenaikan Harga BBM
  5. Mengapa Sibuk Membantah Sesama Muslim dan Diam Terhadap Orang Kafir? 
  6. 7 Faedah Seputar Penguasa
  7. Kewajiban Menaati Ulil Amri 
  8. Larangan Mencaci Ulil Amri  
  9. Siapakah Penguasa, Amir, Ulil Amri, Pemerintah Itu ?
  10. Kedudukan Sunnah Dalam Menyikapi Penguasa Negeri
  11. Menyikapi Pajak dengan Bijak 
  12. Fatwa MUI tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal & Dzulhijjah 
  13. Inilah Alasan Mengapa Harus Memulai Puasa Ramadhan Bersama Pemerintah 
  14. Puasa dan Berhari Raya Bersama Pemerintah
  15. Dua Syarat Pergi Jihad  
  16. Demonstrasi, Solusi Atau Polusi ?

  ILMU -BELAJAR ISLAM- [8]
  1. Mari Menuntut Ilmu Syar'i (Keutamaan dan Kemuliaan Ilmu)
  2. Ilmu Bukan Sekedar Teori (Nasehat Ulama Bagi Penuntut Ilmu)
  3. Bagaimanakah Seharusnya Seorang Berbicara Berdasarkan Ilmunya?
  4. Nasehat Bagi Penuntut Ilmu
  5. Kemuliaan Ilmu
  6. Ilmu Menumbuhkan Sifat Tawadhu’
  7. Pentingnya Ilmu Sebelum Berkata dan Beramal
  8. Ilmu Melahirkan Amalan
  9. Bagi yang tahu betapa pentingnya Ilmu
  10. Bahaya Bicara Agama Tanpa Ilmu
  11. Lalai untuk Belajar Islam
  12. Keutamaan Ilmu Agama Di Atas Harta Dunia
  13. Akhi, Belajarlah Terlebih Dulu...  
  14. Kisah-Kisah Mencengangkan Para Ulama Menuntut Ilmu
  15. 41 Faedah Dari Kisah Para Ulama Dalam Menuntut Ilmu    
  16. Keutamaan Menyebarkan Ilmu Agama
  17. 10 Faedah Tentang Ilmu
  18. 10 Faedah Semangat Ulama Dalam Menuntut Ilmu 
  19. 10 Faedah Tentang Kitab
  20. Jangan Mengambil Ilmu dari Ahli Bid'ah !

  ADAB, AKHLAQ, NASEHAT [9]

  Nasehat
  1. Kebodohan Hakiki! Pelaku Maksiat Adalah Orang yang Bodoh di Sisi Allah…!!!
  2. Membangun Jiwa Cinta Akhirat
  3. Jangan Kau Buat Allah Cemburu!
  4. Jangan Sampai Ukhuwah Rusak Karena Dunia
  5. Siapkan Bekal Sebelum Terlambat
  6. Bersama Kita Jelang Surga, Insya Allah
  7. 10 Nasihat Ibnul Qayyim Untuk Bersabar Agar Tidak Terjerumus Dalam Lembah Maksiat
  8. Jagalah Lisanmu! Celakanya Para Pelawak
  9. Membalas Keburukan Dengan Kebaikan
  10. Apakah Anda Sudah Mengenal Allah?
  11. Tetap Semangat Dalam Hal yang Bermanfaat
  12. Mengapa Kita Harus Berdakwah?
  13. Kenikmatan yang Menipu. Oleh: Ibnu Al-Jauzy
  14. Keutamaan Menjaga Lisan dan Hasilnya
  15. Kunci Meraih Ampunan
  16. 6 Cara Syaithan Menggoda Manusia
  17. 7 Dosa yang Membinasakan
  18. Saatnya Meninggalkan Musik
  19. Aku Sering Lalai dari 3 Nikmat Ini
  20. 10 Hal yang Tidak Bermanfaat dan Sia-sia
  21. Pengrusak Umat
  22. Kebangkitan Yang Dinantikan
  23. Hukuman Terberat
  24. Jalan Menuju Kebinasaan
  25. Tanda Kebahagiaan dan Kebinasaan
  26. Islam, Anda Sudah Paham?
  27. Sunnah Yang Hilang
  28. Bersyukur Dengan yang Sedikit 
  29. Hati-hati dari Teman yang Buruk
  30. Tempuh Jalan Menuju Kebahagiaan! Waspadai Jalan Menuju Kebinasaan!
  31. Kiat Harumkan Nama di Dunia dan Akherat
  32. Jangan Cari Jodoh di Dunia Maya, Keshalihannya Belum Tentu Nyata
  33. Mereka Telah Lupa Dosa-Dosa Mereka….Akan Tetapi Allah Tidak Lupa !!!
  34. Untuk Apa Kita di Ciptakan?
  35. Kunci Kebahagiaan
  36. Saat Terindah dalam Hidup Manusia
  37. Bukan Orang Yang Gemar Bersenang-Senang
  38. Bermanfaatkah Ayat dan Hadits Bagiku?
  39. Prioritas Yang Terbalik
  40. Hati-Hati Hindari Kebangkrutan !
  41. Jangan Pernah Salah Mencintai !
  42. Hidup Mulia dengan Mengikuti Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam
  43. Ayo Berdakwah !
  44. Keadilan Tertinggi di Jagat Raya
  45. Yang Paling Mulia, Yang Paling Bertakwa
  46. Siapa Yang Menanam, Dia Yang akan Menuai
  47. Jangan Kau Hanguskan Sendiri Amal Shalihmu..!!
  48. Keutamaan Mencintai Orang Miskin
  49. Mau Tahu Akhlak Sebenarnya Seseorang?
  50. Sesuai Persangkaan Hamba Pada Allah
  51. Hidayah itu Mahal, Syukurilah !
  52. Hanya Sebuah Renungan...
  53. Gen Pintar Dan Gen Ganteng, Ada Gen Shalih Dan Shalihah Juga Lho..!
  54. Menahan Pandangan Mata dan Manfaatnya  
  55. Lihatlah Siapa Temanmu
  56. Salinglah Memberi Hadiah, Niscaya Kalian Akan Saling Mencintai   
  57. Dunia Ladang Bagi Akhirat
  58. Penjabaran Empat Sifat Dasar Manusia  
  59. Sebab-Sebab Kebinasaan Umat Terdahulu
  60. Keutamaan Pedagang yang Jujur dan Amanah
  61. Bahagia Dengan Husnul Khatimah Sengsara Dengan Su'ul Khatimah 
  62. Kematian adalah Kepastian, Apa Yang Sudah Engkau Siapkan?  
  63. Apakah Anda Termasuk Sebaik-baik Manusia?
  64. Bohong yang Dibolehkan  
  65. Fenomena Lemahnya Iman
  66. Pelajaran dari Sebuah Jam  
  67. Perniagaan yang Tidak Akan Merugi
  68. Fenomena Akhir Zaman 
  69. Memaafkan Kesalahan dan Mengubur Dendam 
  Akhlaq
  1. Bahaya Banyak Bicara
  2. Diam Itu Emas
  3. Jangan Menzhalimi Orang Lain
  4. Ghibah atau Nasihat?
  5. Janganlah Berburuk Sangka Kepada Allah
  6. Etika Seorang Muslim Terhadap Allah ‘Azza wa Jalla
  7. Etika Terhadap Diri Sendiri
  8. Meninggalkan Perkara yang Tidak Bermanfaat
  9. Taubat Membawa Petaka?
  10. Bahaya Hasad
  11. Kosongkan Hatimu untuk Menerima Apa yang Diperintahkan Kepadamu
  12. Ketawadhu’an ‘Umar bin Al Khaththab radhiyallahu’anhu
  13. Sumber Kemaksiatan
  14. Jauhilah Sikap Sombong
  15. Hidup untuk Mati atau Mati untuk Hidup!
  16. Sosok Teladan Dalam Kebaikan
  17. ‘Kesebelasan’ Yang Merugi
  18. Sebab-Sebab Kehinaan
  19. Hakikat Sabar
  20. Bisa Jadi Kamu Membenci Sesuatu namun Itu Baik Buatmu
  21. Buktikan Cinta, Jangan Nodai!
  22. Sudah Salafykah Akhlakmu??!!
  23. 3 Tanda Kebahagiaan
  24. Sikap-Sikap yang di Sukai dan Tidak di Sukai Manusia
  25. Mutiara-Mutiara Akhlaq Yang Telah Hilang
  26. Kiat Mendeteksi Keimanan Kita
  27. Aib, Sesuatu yang Seharusnya Ditutupi
  28. Jangan Ejek Saudaramu
  29. Pelajaran Kehidupan
  30. Sifat Takwa Disertai Akhlak yang Mulia
  31. Perhatikanlah Keagungan Allah agar Tidak Beribadah Kecuali Kepada-Nya
  32. Kesulitan Membawa Kemudahan
  33. Manusia yang Hidup Terus Setelah Matinya
  34. Akibat Mengekor Yahudi dan Nashrani
  35. Akhlak Terpuji, Amalan Terberat di Timbangan
  36. Sifat Lemah Lembut dan Tidak Tergesa-Gesa
  37. Ternyata Mencium Anak-Anak Mendatangkan Rahmat Allah !!
  38. Menjaga Hak Orang-Orang yang Lemah
  39. Berhati-hatilah Terhadap Air Kencing Diri Kita Sendiri
  40. Mengusir Penyakit Malas
  41. Bukan Orang yang Terbaik
  42. Dimanakah Akan Engaku Temukan Kebahagiaan Wahai Saudaraku?
  43. Ibarat Mengukir di Atas Batu
  44. Karena Waktu Kita Begitu Berharga
  45. Menangis dan Tertawa Menurut Sunnah
  46. Berlaku Jujurlah 
  47. Renungan Kejujuran  
  48. Perbaikan Akhlak
  Adab
  1. Adab-Adab Memberikan Salam
  2. Adab-Adab Berdoa 
  3. Adab Pada Hari Jumat Sesuai Sunnah Nabi 
  4. Adab-Adab Imam Dalam Shalat Berjama'ah 
  5. Adab Islami Sederhana Sebelum Tidur 
  6. 10 Adab Ketika Buang Hajat 
  7. Adab Makan Penuh Barokah 
  8. Adab Bertetangga Dalam Islam   
  9. Adab-adab Berteman 
  10. Kedudukan Adab Dalam Pandangan Salaf
  11. Adab-adab Kepada Allah dan Rasul-Nya  
  12. Adab-adab Bersedekah
  13. 11 Adab Menuju Masjid  
  14. Adab-Adab yang Wajib diketahui oleh Setiap Muslim

  PENYEJUK HATI [10]
  1. Menggapai Ma'rifatullah
  2. Memecah Keheningan Malam
  3. Tak Ada Gading yang Tak Retak
  4. Untukmu Yang Berjiwa Hanif (Ustadz Armen Halim Naro Rahimahullah)
  5. Berapa Umur yang Telah Engkau Lalui ?
  6. Ujian Hakiki
  7. Tiga Pokok Kebahagiaan
  8. Khauf
  9. Renungan Kehidupan Dunia
  10. Allah Melihat Hati dan Amal
  11. Saudaraku... Apa Yang Kau Cari?
  12. Petuah Ulama, Pentingnya Menjaga Waktu
  13. Pengertian Ikhlas
  14. Untukmu Para Pemilik Kelembutan Hati
  15. Sebagaimana Engkau Menjalani Hidupmu Demikianlah Kondisimu Tatkala Ajal Menjemputmu…..!!!
  16. Baiknya Niat Adalah Baiknya Amalan
  17. Harga Emas Sepenuh Bumi
  18. Siapa Ingin Cahaya Yang Sempurna...?
  19. Terkumpulnya Sifat Takut dan Harap
  20. Renungan Mengenai Pemutus Kenikmatan
  21. Cukup Kematian Sebagai Nasehat
  22. 13 Penawar Racun Kemaksiatan
  23. Renungan dari Beberapa Ayat-ayat Al-Qur'an
  24. Yang Seharusnya Jadi Idola Keluarga Muslim …
  25. Keutamaan Cinta Akhirat Dan Zuhud Dalam Kehidupan Dunia
  26. Semuanya Fana, Menuju Cinta yang Hakiki
  27. Benih-benih Kebaikan
  28. Rumah Masa Depan
  29. Akhir Perjalanan Hidup Ini 
  30. 10 Kiat Tegar Menghadapi Cobaan
  31. Tiga Makna Zuhud
  32. Sifat Tawadhu'
  33. Muroqobatullah Tingkat Tinggi
  34. Di Depan Gerbang Kematian
  35. Ingat Mati …
  36. Laksana Pohon yang Tak Berbuah
  37. Tamu Terakhirmu Adalah Malaikat Maut !!!
  38. Di mana Air Matamu ?  
  39. Dialah Sahabat Sejatimu Hingga Hari Kiamat
  40. Aku dan Kamu Sangat Membutuhkan-Nya  
  41. Tetesan Air Mata Surga  
  42. Rahmat Allah Mendahului Murka-Nya
  43. Luasnya Rahmat Allah   
  44. Mengawasi Diri Sendiri   
  45. Masa Muda, Waktu Utama Beramal Sholeh
  46. Orang Sakit Sering-Seringlah Membaca Hauqalah (Laa Haula Wala Quwwata Illa Billah)
  47. Agar Dada Seorang Hamba Menjadi Lapang dan Bersinar
  48. Obat Penenang Jiwa 
  49. Derita Bisa Jadi Nikmat  
  50. Dengan Cinta, Iman Pun Terasa Indah
  51. Buah Kemaksiatan dan Kelalaian 

  IBADAH HATI  [11]
  1. Ikhlas Dalam Beribadah Kepada Allah
  2. Keutamaan Ikhlas
  3. Pengertian Ikhlas 
  4. Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, Pengertian Ikhlas
  5. Pentingnya Amalan Hati 
  6. Allah Melihat Hati dan Amal
  7. Multi Niat … Multi Pahala 
  8. Akibat Niat yang Rusak
  9. Meraup Pahala Dengan Niat  
  10. Baiknya Niat Adalah Baiknya Amalan
  11. Peran Niat Dalam Amal
  12. Jika Imam dan Makmum Berbeda Niat 
  13. Penjelasan Hadits tentang Niat (Melafazhkan Niat, Madzhab Syafi'iyyah?) 
  14. Apa Kata Imam Syafi'i Mengenai Masalah Mengucapkan NIAT dalam Kitabnya AL UMM  
  15. Pribadi Teladan, Tidak Ujub 
  16. Berjihad Memerangi Ujub??
  17. Kenapa Mesti Ujub?
  18. Obat Ujub
  19. Bahaya Riya' dan Obatnya
  20. Untuk Siapa Amalmu? 
  21. Periksalah Keinginanmu!
  22. Saudaraku... Apa Yang Kau Cari?
  23. Larangan Beramal Untuk Tujuan Dunia
  24. Tiga Pendusta
  25. Sepenggal Kisah Dari Keikhlasan Para Salaf  
  26. Dengan Niat, Amal Dunia Jadi Ladang Akhirat
  27. Waspada Syirik Niat !! 
   Tentang Hati
   1. Macam-Macam Hati dan Kriterianya
   2. Sucikan Hati
   3. Melembutkan Hati 
   4. Mengapa Hati Membatu? 
   5. Obat Hati
   6. Hati dan Lidah
   7. Pengaruh Buruk Dosa dan Maksiat Terhadap Hati
   8. Untukmu Para Pemilik Kelembutan Hati 
   9. Kaya Hati, Itulah Kaya Senyatanya  
   10. 5 Perusak Hati
   Dosa [12]
   1. 10 Pembatal Keislaman
   2. Dosa-Dosa Besar (Al-Kabaair)
   3. Dosa-Dosa Yang Disegerakan Adzabnya
   4. Aib, Sesuatu yang Seharusnya Ditutupi
   5. Hikmah Dibalik Adanya Kemaksiatan dan Kekafiran 
   6. Jangan Menampakkan Dosa
   7. Antara Syirik dan Dosa Besar 
   8. 7 Dosa yang Membinasakan 
   9. Mereka Telah Lupa Dosa-Dosa Mereka….Akan Tetapi Allah Tidak Lupa !!! 
   10. Pengaruh Buruk Dosa dan Maksiat Terhadap Hati
   11. Dosa Meninggalkan Shalat Lima Waktu Lebih Besar dari Dosa Berzina 
   12. 17 Amalan Penghapus Dosa 
   13. 10 Pelebur Dosa  
   14. Melukis Obyek yang Bernyawa, Dosa Besar 
   15. Akibat yang Akan di Rasakan Oleh Pelaku Riba 
   16. Akibat Buruk Perbuatan Zina Dan Bagaimana Jalan Taubat Dari Zina 
   17. 13 Penawar Racun Kemaksiatan 
   Taubat
   1. Nikmat Taubat
   2. Aku Ingin Bertaubat, Tetapi … 
   3. Kejelekan Diganti Kebaikan
   4. Keutamaan Taubat  
   5. Menangis Karena Takut kepada Allah
   6. Dan Mereka pun Menangis
   7. Perbedaan Taubat dan Istighfar

   MUSIBAH, HARTA -SEPUTAR DUNIAWI- [13]
   1. Hikmah Musibah dan Bencana
   2. 10 Renungan Bagi yang Ditimpa Ujian / Musibah 
   3. 10 Kiat Tegar Menghadapi Cobaan
   4. Hikmah Dibalik Musibah Sakit
   5. Saling Berbangga dengan Harta
   6. Harta dan Kekayaan Dalam Al-Qur'an Al-Karim
   7. Hikmah Diluaskan dan Disempitkan Rizki
   8. Kaya Hati, Itulah Kaya Senyatanya
   9. Sifat Qana'ah (Cukup Dengan Rizki Dari Allah)
   10. 7 Faedah Qona’ah
   11. Bertahan Hidup Di Masa Sulit
   12. Rahasia Syukur, Sabar Dan Istighfar
   13. Harta di Akherat
   14. Dunia dan Harta
   15. Bersyukur Dengan yang Sedikit
   16. Yakinlah Di Balik Kesulitan, Ada Kemudahan yang Begitu Dekat
   17. Bisa Jadi Kamu Membenci Sesuatu namun Itu Baik Buatmu
   18. Allah Akan Mencukupi Semua Urusan Orang Yang Bertawakal Kepada-Nya
   19. Mengapa Allah Menakdirkan Keburukan?
   20. Janganlah Berburuk Sangka Kepada Allah
   21. Hakikat Sabar 
   22. Kekayaaan Bukan Tanda Kemuliaan, Kemiskinan Bukan Petunjuk Kehinaan
   23. Musibah itu Membuatku Tersenyum..
   24. Letak Kebahagiaan Bukan Pada Kemewahan Dunia 
   25. Derita Bisa Jadi Nikmat

   DAKWAH, AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR [14]
   • Dakwah yang benar
   1. Siapapun Anda, Bekerjalah Untuk Agama Allah
   2. Amar Ma’ruf Nahi Mungkar 
   3. Bukan Orang yang Terbaik 
   4. Mengapa Kita Harus Berdakwah? 
   5. 10 Faedah Seputar Dakwah
   6. Musuh-musuh Dakwah Tauhid 
   7. Hakikat Dakwah Salafiyah
   8. Meraih Hidayah dengan Dakwah Salafiyah
   9. Ayo Berdakwah !  
   10. Kaidah dan Landasan Para Juru Dakwah
   11. Jangan Mengambil Ilmu dari Ahli Bid'ah !  
   • Dakwah yang salah
   1. Awas Banyak Ustadz "Gadungan" di Televisi (Komersial) 
   2. Akan Muncul Da'i-Da'i Yang Menyeru Ke Neraka Jahannam 
   3. Mendadak Jadi Ustadz | Pelawak atau Penda'wah ? 
   4. Panutan Penyesat Umat 
   5. Jangan Mengambil Ilmu dari Ahli Bid'ah ! 
   6. Mewaspadai Penyeru Kebinasaan   
   • Jihad
   1. Keutamaan Mati Syahid
   2. Keutamaan Jihad, Tujuan Disyari’atkan Jihad, Tingkatan Jihad, Pembagian Jihad
   3. Dua Syarat Pergi Jihad
   4. Jihad Yang Paling Diwajibkan
   5. Berjihad Memerangi Ujub??
   6. Orang-Orang Yang Mati Syahid  
   7. Jihad Dalam Islam
   8. Menyelami Jihad (1) 
   9. Menyelami Jihad (2) : Pembagian Jihad Melawan Kafir Secara Fisik
   10. Menyelami Jihad (3): Pembagian Orang-orang Kafir

   IBADAH [15]

   Do'a
   1. Keutamaan dan Kemuliaan Do'a
   2. Adab-Adab Berdoa
   3. Waktu-Waktu yang Mustajab untuk berDo'a
   4. 12 Golongan yang di Doakan Malaikat
   5. Perbanyaklah Do’a
   6. Hukum Mengangkat Tangan Ketika Berdo'a Dan Hukum Berdoa Sesudah Shalat
   7. Allah Begitu Dekat Pada Orang yang Berdo'a
   8. Keutamaan Mendoakan Orang Lain Tanpa Sepengetahuannya
   9. Diantara Doa-Doa Rasulullah yang Simpel dan Padat Makna 
   10. Setelah Ini Anda Masih Malas Untuk Berdoa?
   11. Do’a Orang Tua pada Anaknya, Do'a yang Mustajab  
   12. Hukum Minta Didoakan Orang Lain
   13. Yang Terlupakan dalam Sujud 
   14. Sesuai Persangkaan Hamba Pada Allah
   15. Mau Do'a dari 70 RIBU Malaikat ?! 
   16. Adakah Do’a Khataman Al Qur’an?
   17. Jika Imam Membaca Qunut Shubuh
   18. Tanpa Doa, Bagai Tentara Tanpa Senjata 
   Al-Qu'ran [16]
   1. Keutamaan Al-Quran dan Membacanya
   2. Keutamaan Al-Qur'an dan Membacanya [2]
   3. Semangat Memperbanyak Bacaan Al-Quran
   4. Menyentuh Mushaf Al-Qur'an Bagi Orang yang Berhadats
   5. Berdzikir atau Membaca Alquran Ketika Junub
   6. Trik Mudah Mengkhatamkan Al-Qur'an Setiap Bulan
   7. Adakah Do’a Khataman Al Qur’an? 
   8. Agar Bacaan Al-Qur’an Lebih Menyentuh Hati
   9. Keutamaan Menghafal Al Quran  
   10. Bagaimana Mengobati Kesurupan?   
   11. Quran3D – Software Cantik Nan Apik Penampil al-Qur’an
   12. (Bagus) “Ayat” Software Al-Qur’an dari King Sa’ud University
   13. Keutamaan dan Motivasi Membaca Alquran di Bulan Ramadhan
   14. Hikmah Diturunkannya Al-Quran Secara Berangsur-Angsur
   15. Keutamaan Belajar Tafsir Al-Qur’an  
   16. 10 Kisah Seputar al-Quran
   17. 35 Akhlak Ahlul Quran  
   18. 9 Mutiara Tentang al-Quran
   19. 9 Faedah Tentang Tafsir   
   20. Tafsir Al Jalalain
   21. Resep Soto Ada di Al-Qur’an? 
   Seputar Puasa, Ramadhan, dan Idul Fithri  [17]
   1. 14 Amalan yang Keliru di Bulan Ramadhan
   2. Bolehkah Menggabungkan Puasa Sunnah dan Qodho' Puasa
   3. Agar Kita Turut Merasakan Indahnya Ramadhan
   4. Para Ulama Salaf di Bulan Ramadhan 
   5. Serba-Serbi Ramadhan
   6. Imsak-Imsak….. Saatnya Berhenti Makan !!
   7. Tuntunan Ibadah di Bulan Ramadhan (Lengkap)
   8. Yang Dibolehkan Ketika Puasa 
   9. Puasa Menahan Diri Demi Menggapai Ridho Illahi
   10. Akibat Enggan Menunaikan Puasa Ramadhan
   11. Puasa Tetapi Tidak Berjilbab  
   12. Hikmah di Balik Puasa Ramadhan
   13. Jangan Biarkan Puasamu Sia-sia  
   14. Ensiklopedi Amalan Bulan Ramadhan 
   15. Hadits-Hadits Dhaif & Maudhu Yang Banyak Beredar Pada Bulan Ramadhan
   16. Shalat Tarawih bagi Wanita 
   17. Junub di Waktu Subuh Bulan Ramadhan  
   18. Shalat dan Puasa di Daerah yang Siangnya Sangat Lama
   19. Kritik Do'a Buka Puasa Allahumma Laka Shumtu ... 
   20. Meninggal Dunia Masih Memiliki Utang Puasa 
   21. 11 Amalan Ketika Berbuka Puasa 
   22. Kapan Waktu Buka Puasa di Pesawat ? 
   23. Puasa Anak Kecil dan Pahalanya 
   24. SMS Maaf-maafan Menjelang Ramadan 
   25. Inilah Alasan Mengapa Harus Memulai Puasa Ramadhan Bersama Pemerintah 
   26. Puasa dan Berhari Raya Bersama Pemerintah
   27. Kesalahan-kesalahan di Bulan Ramadhan  
   28. Keutamaan Bulan Ramadhan
   29. Bulan Ramadhan Menurut Kaum Salaf  
   30. Manfaatkan Kesempatan di Bulan Penuh Berkah !!
   31. Fatwa MUI tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal & Dzulhijjah 
   32. Imsak Sahur (Dalam Tinjauan) 
   33. 6 Pembatal Puasa
   34. Jika Berbohong Menyebabkan Puasa Sia-sia, Apalagi Tidak Shalat ?!  
   35. Trik Mudah Mengkhatamkan Al-Qur'an di Bulan Ramadhan
   36. Suntikan di Siang Hari Ramadhan 
   37. Shalawat Para Malaikat Bagi Orang Yang Makan Sahur 
   38. Dahulukan Puasa dari Kerja yang Melelahkan  
   39. Pembatal Puasa Kontemporer
   40. Bila Tertinggal Satu Rakaat Shalat Tarawih  
   41. Mimpi Basah Ketika Puasa
   42. Keutamaan dan Motivasi Membaca Alquran di Bulan Ramadhan 
   43. Lailatul Qadar (Malam Itu Lebih Baik Dari 1000 Bulan) 
   44. Semakin Semangat Ibadah di Akhir Ramadhan 
   45. Panduan I’tikaf Ramadhan 
   46. Fiqih Ringkas I’tikaf  
   47. Cara Mendapatkan Lailatul Qadar 
   48. Hari Raya Dan Maknanya Dalam Islam 
   49. Bingkisan Istimewa Menjelang Iedul Fithri 
   50. Bimbingan Iedul Fithri 
   51. 8 Kemungkaran di Hari Raya 
   52. Teladan Rasulullah dalam Iedul Fithri 
   53. Tentang Ucapan Selamat Hari Raya, Apa Arti “Minal ‘Aidin wal Faizin”? 
   54. Saling Berkunjung di Hari Raya
   55. Panduan Shalat Idul Fithri dan Idul Adha    
   56. 7 Keistimewaan Lailatul Qadar
   57. Salah Dalam Mengartikan Idul Fithri, "Kembali Kepada Fithrah (kembali suci)" ?  
   58. Panduan Zakat Fithri  
   59. Renungan Di Bulan Ramadhan
   60. 14 Keutamaan Puasa 
   61. Bid'ah Hari Raya Ketupat (Hari Raya Al Abrar)  
   62. 6 Kelompok Manusia Dibulan Ramadhan 
   63. Seputar ‘Idul Fithri 
   64. Zakat Dalam Islam Kedudukan Dan Tujuan-Tujuan Syar'inya 
   65. 21 Manfaat dan Hikmah Pensyariatan Zakat 
   66. Kenangan Indah Ibadah Puasa
   67. Selamat Jalan Ramadhan  
   68. Bolehkah Membatalkan Puasa Qadha?
   Seputar Puasa Sunnah
   Sedekah [19]
   Umum
   1. Keutamaan Menghidupkan Sunnah Rasul
   2. Keutamaan Berjabat Tangan Ketika Bertemu
   3. Keutamaan Menunjukkan Kebaikan dan Anjuran Melakukannya
   4. Di Balik Amalan yang Sedikit Namun Kontinu
   5. Larangan Beramal Untuk Tujuan Dunia
   6. Peran Niat Dalam Amal
   7. Pengertian Ibadah Dalam Islam
   8. Sebab-sebab Dekatnya Rahmat Allah ‘Azza wa jalla
   9. Pentingnya Amalan Hati
   10. Dua Syarat Diterimanya Ibadah
   11. Ringkasan Zad Al Ma'ad
   12. Tetap Beribadah Sampai Mati
   13. Allah Ta’ala Tidak Butuh Ibadah Kita
   14. Ikhlas Dalam Beribadah Kepada Allah
   15. Multi Niat … Multi Pahala
   16. Hujan Dalam Syariat Islam
   17. Kitab Istighfar
   18. Amalan Mudah Berpahala Besar
   19. Berhiaslah Dengan Sunah-Sunah Fitrah
   20. Ucapkan "Insya Allah"  
   21. Tetap Semangat, Bisa Jadi yang Engkau Anggap Remeh Memasukkanmu Kedalam Surga
   22. Ingin Pindah Rumah Dekat Masjid?  
   23. Memahami Ibadah, Rukun-rukun dan Syarat-syaratnya
   24. Sunnah-Sunnah yang Terlupakan  
   25. Perbaikan Ibadah
   26. Beribadah Karena Mengharap Surga Merusak Keikhlasan??!!   
   27. Kaidah Dalam Ibadah
   28. Kaidah-Kaidah Ibadah Yang Benar   

   SHALAT [21]

   Tata Cara / Panduan Shalat:
   1. TATA CARA SHALAT
   2. Merutinkan Sholat Sunnah Rowatib (Membangun Rumah di Surga)
   3. Tuntunan Shalat Sunnah Rawatib
   4. Panduan Sholat Witir
   5. Shalat Dhuha = Sedekah dengan Seluruh Persendian
   6. Panduan Shalat Tahajud
   7. Panduan Shalat Istikharah
   8. Panduan Shalat Gerhana
   9. Keutamaan Shalat Isyroq
   10. 5 Shalat Sunnah yang Bisa Dirutinkan
   11. Shalat Tarawih 
   12. Bagaimanakah Sholat Orang yang Sedang Sakit?
   13. Rukun-Rukun Shalat
   14. Seputar Hukum Shalat Jama' Dan Qashar
   Sujud
   1. Panduan Sujud Sahwi 
   2. Sujud Sahwi Dalam Shalat Jama'ah
   3. Panduan Sujud Tilawah  
   4. Bacaan Sujud Syukur
   5. Kalau Sujud, Tangan Anda Jangan Seperti Ini Ya…..
   6. Yang Terlupakan dalam Sujud
   7. Cara Sujud yang Benar
   Shalat Jama'ah
   1. Posisi Imam dan Makmum Dalam Shalat Berjama'ah
   2. Wajibnya Merapatkan dan Meluruskan Shaf
   3. Adab-Adab Imam Dalam Shalat Berjama'ah
   4. Yang Sering Kita Dapati Di Dalam Shalat Berjama'ah
   5. Imam Shalat Wajib Diikuti !
   6. Jika Imam dan Makmum Berbeda Niat
   7. SHALAT BERJAMA`AH Keutamaan, Manfaat dan Hukumnya
   8. Keutamaan Shaf Pertama
   9. Makmum Mendapatkan Rukuk Imam, Apakah Terhitung Mendapatkan Rakaat?
   10. Bolehkah Menarik Seseorang dari Shof Untuk Sholat Bersamanya?
   11. Kapan Waktu Imam Menghadap Makmum ketika Dzikir setelah Sholat?
   12. Tentang Adzan
   13. Keutamaan Azan dan Imam
   14. Hukum Seputar Shaf dalam Shalat Berjama'ah  
   15. Amalan Ketika Datang Panggilan Shalat Jama’ah
   16. 11 Adab Menuju Masjid 
   Nasehat Shalat
   1. Lihatlah Photo dan Video ini Saudaraku... (Bagi yang Melalaikan Shalat)
   2. Perbaikilah Shalat Anda!
   3. Sudahkah Anda Merasakan Manfaat Shalat?
   4. Jagalah Shalatmu, Wahai Saudaraku!
   5. Kenapa Kita Mesti Shalat?
   6. 33 Faktor Yang Membuahkan Kekhusyu'an Dalam Shalat
   7. Bangunlah Agar Mendapat Keberuntungan
   8. 9 Faedah Seputar Sholat    
   9. Dosa Meninggalkan Shalat Lima Waktu Lebih Besar dari Dosa Berzina 
   10. Pendapat Imam Syafi’i Mengenai Orang yang Meninggalkan Shalat
   Keutamaan dan Tips
   1. Kiat-kiat agar Mudah Mengerjakan Shalat Malam
   2. Indahnya Qiyamul Lail
   3. Tidak Bisa Ibadah Tapi Dapat Pahala Ibadah
   4. Jangan Sampai Remehkan Amalan Sunnah 
   5. Keutamaan Shalat Tathawwu’
   6. Keutamaan Shalat Sunnah
   7. Keutamaan Shalat Sunnah Fajar (Qabliyah Subuh)
   8. Keutamaan Shalat Ashar dan Subuh Berjamaah
   9. Keutamaan dan Hikmah Sholat
   10. Kitab Shalat
   11. Makna Shalat, Hukum Dan Keutamaannya
   12. Keutamaan Shalat Dhuha  
   13. Do’a dan Shalawat Malaikat Kepada Orang yang Duduk Menunggu dan Setelah Melaksanakan Shalat
   Koreksi dan Hukum Seputar Shalat
   1. 19 Kesalahan Dalam Shalat 
   2. 7 Hukum Seputar Shalat Sunnah
   3. Anjuran dalam Shalat Sunnah
   4. Jika Imam Membaca Qunut Shubuh
   5. Qunut Shubuh
   6. Jangan Lakukan Itu, Kecuali Al-Faatihah, karena Tidak Sah Shalat Bagi Orang yang Tidak Membaca Al-Faatihah
   7. Lafadz “SAYYIDUNA” Dalam Sholat, Bermasalahkah? 
   8. Hukum Shalat Dhuha Secara Berjama’ah
   9. Bolehkah Bermakmum kepada Masbuq ?
   10. Lupa Satu Rakaat, Cukup Ditambah Atau Diulang Seluruhnya?
   11. Jika Tertidur atau Lupa Tidak Mengerjakan Sholat
   12. Yang Dimakruhkan, Diperbolehkan, dan yang Membatalkan Shalat
   13. Hukum Memejamkan Mata Ketika Shalat
   14. Bolehkah Shalat di Atas Kasur ?
   15. Shalat Masbuk Sibuk Facebook
   16. Sholat dan Hukumnya
   17. Berjabat Tangan Setelah Shalat   
   18. Terbisu Saat Sholat
   19. Hukum Seputar Shaf dalam Shalat Berjama'ah
   20. Kesalahan-Kesalahan Setelah Shalat
   21. Hukum Menahan Kentut dan Buang Air Kecil Ketika Shalat 
   22. Status Perkawinan dengan Pria yang Tidak Shalat
   23. Sahkah Shalatnya Orang Bertato 

   AMALAN [22]
   1. Amalan-amalan Yang Bermanfaat Bagi Mayit
   2. Amalan-Amalan yang Bermanfaat Bagi Mayit Dan Kekeliruan Seputar Mayit dan Kubur
   3. 17 Amalan Penghapus Dosa
   4. Mau Do'a dari 70 RIBU Malaikat ?!
   5. Amalan yang Tetap Menghasilkan Pahala
   6. Amalan-Amalan Yang Pahalanya Berlipat Ganda
   7. Adab Islami Sederhana Sebelum Tidur
   8. Sunnah yang Hilang: Bacaan Setelah Membaca Al-Qur’an
   9. Amalan Sholih di Awal Dzulhijah
   10. Amalan Ringan yang Besar Pahalanya
   11. 10 Adab Ketika Buang Hajat
   12. Adab Makan Penuh Barokah
   13. Sudahkah Anda Membangun Rumah Di Surga ?
   14. Tidak bisa naik haji? Tidak apa-apa, masih bisa haji tiap hari kok  
   15. Masuk Surga Melalui Pasar.. (Dengan Video)
   16. Kunci Selamat Dari Adzab Kubur yang Dahsyat  
   17. Amalan Ketika Turun Hujan Sesuai Sunnah Nabi
   18. 10 Pelebur Dosa  
   19. Kehidupan Sehari-hari yang Islami
   20. Amalan-amalan Dengan Keutamaan Dibangunkan Rumah di Surga
   21. Amalan-Amalan Dengan Keutamaan Mendapat Syafa’at   
   22. Jalan Menuju Surga 
   23. Amalan Ketika Datang Panggilan Shalat Jama’ah
   24. Ensiklopedi Amalan Bulan Dzulhijjah  
   25. Keutamaan Tidur dalam Keadaan Suci (Telah Berwudhu)  
   26. Ensiklopedi Amalan Bulan Muharram

   DZIKIR [23]
   1. Dzikir Setelah Shalat Wajib
   2. Dzikir Pagi dan Petang
   3. Dzikir Pagi dan Petang Sesuai As-Sunnah Yang Shahih (Versi Photo)
   4. Keutamaan Empat Kalimat Mulia
   5. Ringan di Lisan Berat di Timbangan
   6. Keutamaan Berdzikir Ketika Masuk Pasar 
   7. Menanam Pohon di Surga
   8. Seribu Kebaikan Dalam Sehari
   9. 50 Manfaat doa dan dzikir (mengingat Allah)
   10. Lezatnya Buah Dzikir
   11. Melestarikan Tauhid Dengan Dzikir dan Syukur
   12. Keutamaan Dan Bentuk Majlis Dzikir
   13. Istighfar dan Dzikir VS Facebook dan Twitter 
   14. Mengenal Jenis Dzikir
   15. 7 Faedah Dzikir
   16. Dzikir Kunci Kebaikan

   HUKUM ISLAM [24]
    1. Hukum Memakai Cincin Bagi Laki-laki
    2. Hukum Tukar Cincin
    3. Hukum Mencium Mushaf Al-Qur’an
    4. Menangisi Kematian Dalam Tinjauan Islam
    5. Hukum Mencukur Alis Mata dan Menyambung Rambut
    6. Hukum Mencium Tangan Orang Tua atau Guru Sebagai Tanda Penghormatan
    7. Hukum Mengusap Khuf (Sepatu)
    8. Berwudhu Sambil Berbicara, Bolehkah?
    9. Bolehkah Seorang Muslim Mengucapkan Selamat Natal?
    10. Hukum Jenggot dalam Syari'at Islam
    11. Saya Kerja Di Pabrik, Apakah Tetap Shalat Berjama’ah?
    12. Hukum Aqiqah Ketika Sudah Dewasa
    13. Hukum Makmum Mengeraskan Bacaan Takbir
    14. Hukum Khutbah Jum’at dengan Selain Bahasa Arab
    15. Hukum Shalawat Diiringi Rebana
    16. Hukum Memakai Susuk pada Tubuh
    17. Hukum Ucapan ‘Ya Muhammad!’
    18. Aqiqah Anak Yang Sudah Meninggal  
    19. Hukum Menikah Dalam Keadaan Hamil
    20. Hukum Nikah Siri  
    21. Akibat Seorang Muslim Memelihara Anjing
    22. Hukum Membunuh Binatang Saat Istri Hamil  
    23. Hukum Asuransi 
    24. Hukum Memakai Sandal Sebelah  
    25. Sahkah Shalatnya Orang Bertato 
    Halal Haram
    1. Makanan / Hewan Yang di Haramkan
    2. Menjual Barang Halal, Namun Dibeli Untuk Tujuan Haram
    3. Hukum Kerja di Kantor Pajak
    4. Menyikapi Pajak dengan Bijak
    5. Hukum Memberi Upah Pada Bekam
    6. Memakan Satu Dirham Dari Hasil Riba
    7. Beberapa Larangan Syariat
    8. Larangan Isbal, Melabuhkan Pakaian Hingga Menutup Mata Kaki
    9. Melukis Obyek yang Bernyawa, Dosa Besar
    10. Akibat yang Akan di Rasakan Oleh Pelaku Riba
    11. Hukum Makan Daging Kuda  
    12. Saatnya Meninggalkan Musik
    13. Haramnya Musik dan Lagu serta Kesepakatan Ulama
    Umum
    1. Benarkah Habib itu Wali Allah?
    2. Hikmah Membunuh Cicak 
    3. Mengapa Allah Mengizinkan Poligami?
    4. Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, Pengertian Ikhlas
    5. Risalah Mimpi
    6. Tanda-Tanda Baligh untuk Anak Laki-Laki dan Perempuan
    7. Fatawa
    8. Benarkah Badan Orang Musyrik Itu Najis?
    9. Orang Kafir Tidak Boleh Dibunuh

    THAHARAH [25]
    1. Panduan Praktis Tata Cara Wudhu Dan Pembatal Wudhu
    2. Keutamaan Wudhu 
    3. Beberapa Kesalahan Dalam Berwudhu
    4. Apakah Menyentuh Wanita Membatalkan Wudhu?
    5. 6 Artikel Penting Tentang “Fikih Bersuci”
    6. Bersuci Bagi Orang Sakit
    7. Tata Cara Tayamum dan Sebab di Bolehkannya
    8. Perbedaan Hadats dan Najis
    9. Mengenal Mani, Wadi dan Madzi
    10. Macam-Macam Najis
    11. Cara Membersihkan Najis
    12. Berwudhu Ketika Hendak Tidur Setelah Berhubungan Badan   
    13. 5 Hal Yang Menyebabkan Mandi Wajib 
    14. Tata Cara Mandi Wajib
    15. Pembatal-pembatal Wudhu (Yang Disepakati dan Diperselisihkan)
    16. Hukum Mengelap Bekas Wudhu

    ZAKAT [26]
    1. Syarat-Syarat Zakat
    2. Panduan Zakat Emas, Perak dan Mata Uang
    3. Perhitungan Zakat Penghasilan
    4. Perhitungan Zakat Barang Dagangan
    5. Fatwa Seputar Zakat Profesi
    6. Adakah Zakat Pada Mobil, Tanah dan Bangunan?
    7. Kapan Zakat Pertanian Dibayarkan?
    8. 8 Golongan Penerima Zakat
    9. Keutamaan dan Faedah Zakat
    10. Ancaman Meninggalkan Kewajiban Zakat
    11. 13 Keutamaan Zakat
    12. Panduan Zakat Fithri 
    13. Zakat Dalam Islam Kedudukan Dan Tujuan-Tujuan Syar'inya 
    14. 21 Manfaat dan Hikmah Pensyariatan Zakat
     
    BANTAHAN / SANGGAHAN ILMIAH [27]

    Habib Munzir
    1. Habib Munzir Berdusta Atas Nama Imam Ibnu Hajar
    2. Habib Munzir Berdusta Atas Nama Imam As-Syafi'i
    3. Habib Munzir Salah Menerjemahkan Perkataan Al-Baidhoowi rahimahullah
    4. Beristighotsah Kepada Penghuni Kubur…Dianjurkan??!
    5. Habib Munzir Membolehkan Istighotsah Kepada Mayat ??!!
    6. Pendalilan Habib Munzir dengan Perkataan Al-Baidhawi rahimahullah
    7. Imam As-Syafii, Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajr al-Haitamiy pengikut WAHABI?
    8. Pendalilan Habib Munzir Untuk Membolehkan Beristighotsah Kepada Mayat (Seri 1)
    9. Pendalilan Habib Munzir Untuk Membolehkan Istighootsah Kepada Mayat (Seri 2)
    10. Pendalilan Habib Munzir Untuk Membolehkan Istighootsah Kepada Mayat (Seri 3)
    11. Habib Munzir Berbicara Tentang Ilmu Hadits (Seri 1)
    12. Habib Munzir Berbicara Tentang Ilmu Hadits (Seri 2)
    13. Habib Munzir Mencela Imam Masjidil Haram Syaikh Dr. Abdurrahman as-Sudais !!!!
    14. ANTARA HABIB MUNZIR & ISLAM JAMA'AH
    15. Nasehat HABIB-HABIB WAHABI kepada HABIB-HABIB SUFI + SYI'AH
    16. HARUSKAH MEMBENCI IBNU TAIMIYYAH?? (Padahal Ibnu Hajar Al-Asqolaani dan para ulama syafi'iyah terkemuka lainnya telah memuji Ibnu Taimiyyah dengan pujian setinggi langit)
    17. Ibnu Taimiyah Dikafirkan, Ibnu Hajar Meradang
    18. ASWAJA SUFI MENIRU-NIRU SYIAH..?? ATAUKAH SEBALIKNYA..??!!
    19. DIALOG ASWAJA - SYIAH vs WAHABI tentang BID'AH HASANAH
    20. Bantahan Buku "MENITI KESEMPURNAAN IMAN" Karya Habib Munzir Al Musawa, Bantahan Yang Ke 1 (BAG I: ISTIGHOTSAH)
    21. Bantahan Terhadap Habib Munzir Al-Musawa ( Yang ke 2 ) : Benarkah Rasulullah Tidak Mengkhawatirkan Kesyirikan Pada Seluruh Umatnya?
    Abu Salafi
    1. Mengungkap Tipu Muslihat Abu Salafy CS
    2. Sekali lagi : Tipu muslihat Abu Salafy CS (bag 2)
    3. Tipu Muslihat Abu Salafy Cs (bag 3), "Tuduhan Ustadz Abu Salafy Bahwasanya Ibnu Taimiyyah Mencela Ali dan Umar"
    4. Tipu Muslihat Abu Salafy (bag. 4), "Siapa yang berdusta Ibnu Taimiyyah atau Abu Salafy?"
    5. Tipu Muslihat Abu Salafy (bag 5), "Perkataan Abu Salafi : Abu Sufyan Kafir Bahkan Gembong Orang-orang Kafir??!!"
    6. Tipu Muslihat Abu Salafy (bag 6), Aqidah Abu Salafy : Mu'aawiyah adalah Seorang Munafiq Kafir
    7. Bantahan terhadap Abu Salafy (seri 7), "Perkataan Abu Salafy : Berdoa Kepada Selain Allah Tidak Mengapa Selama Tidak Syirik Dalam Tauhid Rububiyah"
    Membongkar Koleksi Dusta Syaikh Idahram (Syaikh PALSU)
    1. Membongkar Koleksi Dusta Syaikh Idahram - 1 | Muqoddimah
    2. Membongkar Koleksi Dusta Syaikh Idahram 2 - Aroma Syi'ah Tercium Dari Idahram
    3. Membongkar Koleksi Dusta Syaikh Idahram 3 - Sejarah Berdarah Syi'ah 
    Bantahan Lainnya
    1. Quraish Shihab, Syi’ah, dan Jilbab
    2. Nasehat DR Said Aqiel Siradj, MA untuk Ketua PBNU Kiyai Haji Said Aqiel Siradj
    3. Sosok Said Aqil Menurut Buku ''Membuka Kedok Tokoh-Tokoh Liberal dalam Tubuh NU'' (1)
    4. KH Said Aqil Siradj, Sampeyan Muslim?

    1. Ritual Tahlilan Dalam Timbangan Islam
    2. Tradisi Masyarakat Islam Yang Bersumber Dari Ajaran Agama Hindu
    3. Derajat Hadits Fadhilah Surat Yasin
    4. Catatan-Catatan Penting Seputar Yasinan
    5. Hukum Mengirim Pahala kepada Mayit
    6. Shalawat-Shalawat Bid’ah Buatan Kaum Sufi
    7. Shalawatan Setelah Adzan
    8. Untuknya Kukirim al-Fatihah..
    9. Majelis Dzikir TIDAKLAH SAMA dengan Dzikir Jama’i
    10. Hadits Dhoif dan Bid’ah dalam Kitab al-Ma’tsurat Karya Hasan al-Banna 
    11. Tujuan Ziarah Kubur Dalam Kaca Mata Sufi  
    12. Dzikir Asmaul Husna 
    13. Haruskah Berbai'at? Bai'at Antara yang Sunnah dan yang Bid’ah
    14. Menyoal 20 Sifat Wajib Bagi Allah  
    15. Perayaan Isra' Mi'raj Dalam Tinjauan
    16. Hukum Perayaan Haul  
    17. Bid'ah Hari Raya Ketupat (Hari Raya Al Abrar)   
    18. 11 Puasa Bid'ah Ala Kejawen
    19. Bid'ah-Bid'ah di Kuburan
    20. Sejarah Kelam Maulid Nabi
    21. Peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Menurut Syari’at Islam
    22. Tahlilan, Yasinan dan Maulid Nabi 
    23. Kemunkaran Dalam Kitab Berzanji Dan Perayaan Maulid Nabi
    24. Salah Satu Ritual Ibadah yang Dibenci Imam Syafi’i

    WAHABI [29]
    1. Siapakah Wahabi ? (Tuduhan dan Bantahan)
    2. Inilah Wahhabi Sesungguhnya
    3. Apa itu Wahabi ?
    4. Inilah Aqidah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab
    5. Buku Putih Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahab
    6. Kisah Taubat Seorang yang Menuduh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Sesat
    7. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Sosok Penegak Panji-Panji Tauhid
    8. Wahabi Dicaci Lantas Dipuji
    9. Antara Wahabi dan Teroris
    10. Siapa cela Wahabi, Siapa puji Wahabi?
    11. Pujian dalam Hujatan
    12. Membangun Kubur adalah Larangan Nabi, Bukan Larangan Wahabi
              ____________________
    1. Buku Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi Tidak Layak Dibaca dan Buku Ini Gagal untuk Mematahkan Argumen-argumen dalam Mengkritisi Paham Salafi Wahabi
    2. Jawaban Terhadap Pak Prof yang Telah Merekomendasikan Buku Penuh Dusta “Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi”
    3. Studi Kritis Atas Kesesatan Buku “Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi”
    4. Waspada! Buku “Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi” Mengusung Faham Rafidhah (Syi’ah Iran)
    5. Kebohongan Syaikh Idahram atas Nama Arifin Ilham
    6. Menangkis Buku Hujatan Syaikh Idahram terhadap Salafi Wahabi
    7. Ya, Saya Seorang Wahhabi (Menjawab Kedengkian kafirin, Syiah Rafidhah & Ahli Bidah)
    8. Namanya Dicatut, Arifin Ilham Minta Buku Hujat Wahabi Ditarik dari Peredaran

    FIRQAH / ALIRAN SESAT [30]

    Sufi [31]
    1. Tarian Sufi Di Bawah Naungan Syari’at
    2. Shalawat-Shalawat Bid’ah Buatan Kaum Sufi 
    3. Tujuan Ziarah Kubur Dalam Kaca Mata Sufi 
    4. Nasehat HABIB-HABIB WAHABI kepada HABIB-HABIB SUFI + SYI'AH
    5. Beberapa Pokok Kesesatan Ajaran Sufi 
    6. Alhamdulillah (Lagi) Kyai Sufi / Tasawuf (NU) Bertaubat, Mengikuti Jalan Salaf, Meninggalkan Syirik dan Bid'ah
    7. Keyakinan Nur Muhammad, Cikal Bakal Keyakinan Wihdatul Wujud
    8. Perjalanan Nur Muhammad
    9. Imam Mazhab Dalam Cerita Sufi 
    10. Aqidah Imam Empat
    11. Benarkah Habib itu Wali Allah? 
    12. Hukum Shalawat Diiringi Rebana
    13. ASWAJA SUFI MENIRU-NIRU SYIAH..?? ATAUKAH SEBALIKNYA..??!!
    14. Kita Tidak Mungkin Bersatu dengan Allah !!!
    15. Di Antara Bukti Kesesatan Sufi : Tidak Takut Neraka dan Tidak Membutuhkan Surga 
    Khawarij, LDII, JT  [32]
    1. Mengkafirkan Penguasa Muslim Adalah Akar Kesesatan Teroris Khawarij
    2. Sekilas Penyimpangan Kitab Fadha’ilul A’mal Milik Jama’ah Tabligh
    3. Jama’ah Tabligh Mengajarkan Syirik dan Bid’ah
    4. Beberapa Aliran Sesat  
    5. 16 Kesalahan Aksi Pengeboman  
    6. Bahaya Gegabah Dalam Kafir-Mengkafirkan (Bantahan Bagi Kaum Khawarij)
    7. Suami Terjerat Jaring LDII 
    8. LDII, Kelompok Sesat dan Menyesatkan  
    9. Rakyat Islam Jamaah di Bohongi Rajanya Puluhan Tahun !!!
    Syi'ah [33]
    1. Bau Busuk Syiah Akhirnya Tercium Juga
    2. Bukti Nyata Syi'ah Bukan Islam
    3. Inilah 10 Jurus Penangkal Kesesatan Syi'ah Level Awam hingga Ulama
    4. Aqidah Syi'ah Mencela Sahabat = Mencela Qur'an = Mencela Hadits = Mencela Allah = Mencela Nabi = Mencela Ahlul Bait
    5. Membongkar Kesesatan Syiah
    6. Apakah Syi'ah Itu Kafir ?
    7. Inilah Kesesatan (Agama) Syi’ah
    8. Sepak Terjang Syi’ah di Indonesia
    9. SYI’AH = YAHUDI
    10. Beberapa Kesamaan Tarekat Sufiyah dan Agama Syi’ah
    11. Fatwa MUI Tentang Syi’ah
    12. Pokok-Pokok Kesesatan Syiah
    13. Waspadai… MISI RAHASIA SYIAH
    14. MUI: Dari 10 Kriteria Sesat, 7 diantaranya Dimilik Syi’ah
    15. Fatwa 8 Ulama Salaf yang Mengkafirkan Syi’ah Rafidhah
    16. Fatwa-Fatwa Sesat Agama Syi'ah
    17. Kisah Taubatnya 3 Wanita Syi’ah
    18. WASPADALAH…Inilah Yayasan Agama Syiah Yang Ada di Indonesia
    19. Omset Kuburan Syiah (Gambar) & Tarif Nikah Mut'ah di Iran 
    20. Tuduhan Keji Syi'ah terhadap Al Qur'an Kaum Muslimin
    21. MENAG Tegaskan Syiah Bertentangan dengan Islam  
    22. Fatwa Tentang Kesesatan Ajaran Syi'ah 
    23. Menguak Kesesatan Aqidah Syi'ah  
    24. Kisah Nikah Mut’ah

    KELUARGA [34]

    Orang Tua, Keluarga
    1. Berbakti Kepada Orang Tua
    2. 32 Cara Berbakti Pada Orang Tua
    3. Bagimu Ayah dan Ibu ...
    4. Betapa Penting Menyambung Silaturahmi
    5. Potret Salaf dalam Berbakti pada Orang Tua
    6. Kutitip Surat Ini Untukmu Nak..  
    7. Do’a Orang Tua pada Anaknya, Do'a yang Mustajab  
    8. Faedah Menikah di Usia Muda
    9. Saling Berkunjung di Hari Raya  
    10. Yang Seharusnya Jadi Idola Keluarga Muslim …
    11. Poligami, Bukti Keadilan Hukum Allah
    1. Kewajiban Istri
    2. HANYA UNTUK PARA ISTRI (Karakteristik Istri Sholihah)
    3. Nasehat Untuk Para Suami Istri
    4. Keutamaan dan Sifat-Sifat Istri Shalihah
    5. Cara Mengobati Istri yang Durhaka
    6. Mendahulukan Hak Suami dari Orang Tua
    7. Untuk para istri sholehah Untukmu Wahai Para Istri…
    8. WANDU (Wanita Durhaka)
    9. Nasehat Syaikh Mustafa Al-Adawi Buat Para Istri
    10. Rebutlah Hati Suamimu Dengan Bersegera Mentaatinya
    11. Hak Istri Dari Suaminya
    Permasalahan Rumah Tangga
    1. Tentang TALAK
    2. 8 Prinsip Tentang Cerai Ketika Marah
    3. Al-Khulu', Gugatan Cerai Dalam Islam
    4. Talak Ketika Istri Hamil
    5. Apakah Cerai dan Rujuk Harus Ada Saksi?
    6. Cara Rujuk Setelah Talak Tiga
    7. Yang Harus Diperhatikan Sebelum Menjatuhkan Talak
    8. Cerai karena Mandul
    9. Memaksa Istri untuk Melakukan Hubungan Intim
    10. Istri Tidak Mau Berjilbab dan Tidak Shalat
    11. Keluarga yang Tidak Taat Kepada Allah
    12. Jika Orang Tua Menyuruh untuk Menceraikan Istri
    13. Hikmah di Balik Rumah Tangga Tanpa Anak
    Tetangga dan Masyarakat
    1. Adab Bertetangga Dalam Islam 
    2. Berbuat Baik Kepada Tetangga 
    3. Salinglah Memberi Hadiah, Niscaya Kalian Akan Saling Mencintai
    4. Hak-hak Dalam Berteman  
    5. Adab-adab Berteman  
    6. Bentuk-bentuk Muwalah Terhadap Orang Kafir  
     Anak / Buah Hati
    1. 30 Langkah Mendidik Anak Agar Mengamalkan Ajaran Agama
    2. Orangtua, Sebab Sang Anak Berada pada Suatu Agama
    3. Nasehat Kepada Orang Tua, Benarkah Anda Sayang Kepada Anak ?

    MUSLIMAH [35]

    Jilbab
    1. Jilbab Wanita Muslimah
    2. Jilbab Wanita Muslimah yang Syar'i
    3. Inilah Sepuluh Alasan Mengapa Aku Enggan Berjilbab
    4. Hijab Tolak Ukur Menilai Kepribadian Muslimah
    5. Puasa Tetapi Tidak Berjilbab
    6. Wanita Hitam Pemetik Surga
    7. Renungan untuk Saudari Muslimah
    Nasehat Muslimah
    1. Ungkapan Cinta Untuk Putri Tersayang.. 
    2. Sebab Mekarmu Hanya Sekali, Surat Cinta Untuk Putri Tercinta...
    3. Setetes Parfum yang Kau Usapkan Pada Tubuhmu
    4. Keagungan Wanita dalam Naungan Islam 
    5. Milikilah Sifat Malu, Wahai Saudariku!
    6. Nasehat Untuk Para Muslimah
    7. Sebuah Renungan Bagi Kaum Wanita
    8. Berhati-Hatilah Dari Pria Serigala Berbulu Domba (Sebab Mekarmu Hanya Sekali)
    9. Nasehat Untuk Wanita Karir
    10. Wanita Karir: Sadarlah!
    11. Wanita: Antara Pembela dan Pencela
    12. Akhwat Mantan Aktivis Demo Bercerita (Sebuah Renungan bagi Aktivis Dakwah)
    13. Yang Teristimewa Bagi Wanita
    14. Apa Maksud Hadits, “Wanita Kurang Akal dan Agamanya”?
    15. Apa Makna Wanita Diciptakan dari Tulang Rusuk yang Paling Bengkok?
    16. Nikahilah Wanita Karena Agamanya
    17. Kasihan Wanita Karir
    18. 10 Faidah Tentang Wanita
    19. Bahaya Ikhtilat, Campur Baur Pria Wanita  
    20. Karena Engkau Begitu Berharga ...
    21. Ciri-ciri Wanita Penghuni Neraka 
    22. Wanita Penghuni Surga  
    23. Inilah Alasan Kenapa Wanita Tidak Jadi Pemimpin
     Permasalahan Seputar Wanita
     1. Shalat Jama'ah Bagi Wanita? 
     2. Larangan Bagi Wanita Haid
     3. Bolehkah Wanita Haid Masuk Masjid?
     4. Siapa Saja Mahram itu? (Wanita yang Haram di Nikahi)
     5. Beberapa Fatwa untuk Perempuan Muslimah
     6. Wanita Haid Harus Qadha Shalat
     7. Tata Cara Shalat Wanita Hamil
     8. Seputar Shalat Jum’at Bagi Wanita

     CINTA [36]
     1. Cinta Sejati
     2. Cinta Sejati Dalam Islam
     3. Cinta Sampai Mati
     4. Setangkai Mawar Cinta
     5. Semua Cinta Butuh Bukti
     6. Orang Tua Tak Merestui Hubungan Kami
     7. Terapi Rasulullah Menyembuhkan Penyakit Cinta
     8. Valentine Day Dalam Pandangan Islam
     9. Memilih Pasangan Idaman
     10. Rayuan Setan Dalam Pacaran 
     11. Pacaran Dalam Kacamata Islam 
     12. 5 Pelanggaran dalam Pacaran 
     13. Awas ! Pacaran = Mendekati Zina 
     14. Pacaran..?? Ceweklah yang dirugikan !!!  
     15. Cinta Terlarang, Sebab, Akibat dan Terapinya

     ZINA [37]
     1. Akibat Buruk Perbuatan Zina Dan Bagaimana Jalan Taubat Dari Zina
     2. 9 Kiat Agar Tidak Terjerumus dalam Kelamnya Zina
     3. Binatang Juga Mengutuk Perzinaan
     4. 6 Hal Penting Tentang Hamil di Luar Nikah

     FAEDAH [38]
     1. Kaidah
     2. Kaidah dan Landasan Para Juru Dakwah 
     3. 10 Faedah Tentang Al-Qur'an
     4. 10 Faidah Tentang Wanita
     5. 10 Faedah Seputar Dakwah
     6. 7 Faedah Seputar Penguasa
     7. Untaian Faedah Surat al-Fatihah
     8. Keutamaan dan Faedah Zakat
     9. 7 Faedah Dzikir
     10. 10 Faedah Tentang Bid'ah
     11. 7 Faedah Qona’ah
     12. 20 Faedah Tentang Aqidah
     13. 10 Hal yang Tidak Bermanfaat dan Sia-sia
     14. 10 Faedah Tentang Mimpi
     15. 10 Faedah Tentang Qowa'id Fiqhiyyah 
     16. 10 Faedah Tentang Canda 
     17. 10 Faedah Dari Nasehat Abdullah Bin Mas'ud 
     18. 41 Faedah Dari Kisah Para Ulama Dalam Menuntut Ilmu  
     19. 10 Faedah Tentang Tawadhu'
     20. 7 Keistimewaan Lailatul Qadar
     21. 5 Faedah Puasa Syawal 
     22. Faedah Menikah di Usia Muda
     23. 6 Faedah Tentang Waktu 
     24. 7 Faedah Tentang Wara'
     25. 10 Faedah Tentang Nikah 
     26. 5 Faedah Menawan Seputar Hujan 
     27. 10 Faedah Tentang Ilmu 
     28. 10 Faedah Tentang Jual Beli 
     29. 8 Faedah Tentang Hadits 
     30. 5 Faedah Seputar Anjing 
     31. 9 Faedah Seputar Sholat 
     32. 10 Faedah Tentang Ikhtilaf 
     33. 10 Faedah Tentang Ilmu Hadits 
     34. 10 Faedah Tentang Kitab 
     35. 6 Faedah Seputar Pengobatan dan Penyakit 
     36. 9 Faedah Tentang Tafsir 
     37. 10 Faedah Seputar Akhbar Ulama 
     38. 10 Faedah Semangat Ulama Dalam Menuntut Ilmu 
     39. 10 Faedah Tentang Haji  
     40. 10 Faedah Seputar Thaharah
     41. Faedah Mengamalkan Sunnah
     42. 10 Faedah Tentang Alas Kaki

     KISAH ISLAM [39]
     1. Kematian Terindah Dalam Sejarah Manusia
     2. Kisah Unik Abu Burdah (Qurban)
     3. Abu Qilabah Rahimahullahu Dan Kesabarannya (Kisah Keajaiban Sabar)
     4. Sirah Singkat Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam
     5. Saat Sujud Seorang Imam Masjid Mendengar Seruan Putranya
     6. Syaikh bin Baz dan Seorang Pencuri
     7. Seorang Bocah Amerika Belajar Islam Pada Usia 6 Tahun
     8. Unta Betina, Sedekah Pembawa Berkah
     9. Kisah Hakim yang Bijak
     10. Balasan nan Indah... Kisah Abu Qilabah al-Jurumiy
     11. Kejujuran yang Berbuah Manis
     12. Sepenggal Pelajaran Dari Marilyn Monroe
     13. Sang Peminang Bidadari
     14. Kisah Tiga Orang yang di Uji oleh Allah dengan Nikmat. Orang Berpenyakit Kusta, Orang Botak dan Orang Buta
     15. Kisah Sabar Yang Paling Mengagumkan
     16. Gambaran Kasih Sayang Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
     17. Kisah Dua Malaikat yang Mabuk, Berzina dan Membunuh
     18. Kisah Seorang Putri Sholihah yang Menakjubkan
     19. Pesankan Saya Tempat Di Neraka.. (Sebuah Renungan)
     20. Karena Cinta Aku Murtad 
     21. Tiga Bayi Ajaib Dalam Sejarah
     22. Manakah yang Lebih Menakjubkan ?
     23. Pelajaran dari Perang Badar
     24. Kisah Istri Kecanduan Chating
     25. Anjing Untuk Penghina Nabi
     26. Seorang Ayah Bertaubat Dengan Sebab Anaknya yang Masih Berusia 7 Tahun
     27. Kisah Mengharukan Di Pengadilan Saudi
     28. Masuk Surga Karena Membuang Duri
     29. Kisah-Kisah Unik
     30. Seorang Pemuda dan Bidadari Bermata Jeli
     31. Kisah Nyata: Jahannam, Setelah 300 KM
     32. Kisah Akibat Menyepelekan Sunnah Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam
     33. Kisah Mahar Paling Mulia  
     34. Selebritis Langit
     35. Menundukkan Pandangan dari si Cantik | Hadiah dari Allah Ta’ala Bagi yang Menundukkan Pandangan!  
     36. Kisah di Anggap Remehnya Permasalahan Aqidah
     37. Kisah: Anda Menginginkan Kebahagiaan ? 
     38. Kisah Kesabaran Nabi Ayyub 'Alaihissalam 
     39. Akibat Seorang Anak Memperlakukan Ibu Sebagai Pembantu 
     40. Kisah Ibu Bermata Satu 
     41. Waspada Terhadap Kisah-Kisah Tak Nyata 
     42. Kisah Wanita Cantik Nan Shalihah di Madinah  
     43. Kisah Nan Mengharukan ...
     44. Kisah: Berobat Dengan Sedekah  
     45. Kumpulan Kisah Islam
     46. Kondisi Masyarakat Sebelum diutusnya Rasulullah  
     47. 30 Tahun Sholat di Trotoar
     48. 10 Kisah Seputar al-Quran  
     49. Si Gubernur Miskin
     50. 10 Faedah Semangat Ulama Dalam Menuntut Ilmu  
     51. Siapapun Anda, Bekerjalah Untuk Agama Allah
     52. Perampok ini Masuk Islam Setelah Merampok Toko Muslim Amerika  
     53. Kisah Nikah Mut’ah
     54. Kisah-Kisah Keajaiban Sedekah dalam Menyembuhkan Berbagai Penyakit   

     MUTIARA HIKMAH [40]
     1. Pesan dari… Maqomatul Hariri
     2. Bait-Bait Sya'ir Indah..
     3. Bila Al Qur'an Bisa Bicara
     4. Kata-Kata Mutiara
     5. Wasiat-Wasiat Generasi Salaf
     6. Permata Salaf 1 
     7. Nasehat Al-Imam Hasan Al-Bashri rahimahullah
     8. Kekhawatiran Para Salaf
     9. Butir-Butir Nasehat Indah
     10. Setetes Air Di Tengah Samudera
     11. Hikmah
     12. Mutiara Hikmah Ulama Salaf
     13. Sifat-sifat para Sahabat yang Mulia
     14. Nasihat Imam Asy-Syafi'i kepada Muridnya Imam Al-Muzany
     15. Syair Ramadhan
     16. Maksiat ?! Penuhi dulu syaratnya…!
     17. Setetes Air Di Tengah Samudera
     18. Wasiat Wahab bin Munabbih Tentang Akhlak Mulia
     19. Talbis Iblis Terhadap Para Ulama
     20. Sepenggal Ucapan Indah dari Salaf Nan Shalih
     21. Ungkapan Dari Hamba
     22. Kata-Kata Emas
     23. Kilauan Mutiara Hikmah: Nasihat Salaful Ummah
     24. Wasiat-Wasiat Generasi Salaf
     25. Kumpulan Mutiara Hikmah I
     26. Kumpulan Mutiara Hikmah II
     27. Kumpulan Mutiara Hikmah III
     28. Kumpulan Mutiara Hikmah IV
     29. Kumpulan Mutiara Hikmah V
     30. Kumpulan Mutiara Hikmah VI
     31. Kumpulan Mutiara Hikmah VII
     32. Mutiara Hikmah VIII
     33. Mutiara Hikmah IX
     34. Mutiara Hikmah X
     35. Kumpulan Mutiara Nasehat Para Ulama - I
     36. Kumpulan Mutiara Nasehat Para Ulama - II  
     37. Kumpulan Mutiara Nasehat Para Ulama - III
     38. Kumpulan Status Ramadhan Para Ulama'
     39. Mutiara Hikmah XI  
     40. Nasehat, Teguran, dan Pelajaran   
     41. Mutiara Salaf
     42. Kumpulan Nasehat - 1  
     43. Sya'ir Ramadhan - II
     44. Sya'ir: Aku Hamba yang Berlumuran Dosa  
     45. Diantara Nasehat Imam Ibnul Jauzy 
     46. Kumpulan Nasehat - 2
     47. Kumpulan Sya'ir - 1  
     48. Kumpulan Nasehat Status Facebook Ustadz Firanda

     KEUTAMAAN (FADHILLAH) MANFAAT [41]
     1. Keutamaan dan Syarat "Kalimat Laa Ilaha Illallah" 
     2. SHALAT BERJAMA`AH Keutamaan, Manfaat dan Hukumnya 
     3. Keutamaan Shaf Pertama
     4. Keutamaan Azan dan Imam
     5. Keutamaan Shalat Tathawwu’
     6. Keutamaan Shalat Sunnah
     7. Keutamaan Shalat Sunnah Fajar (Qabliyah Subuh)
     8. Keutamaan Shalat Ashar dan Subuh Berjamaah
     9. Keutamaan dan Hikmah Sholat
     10. Makna Shalat, Hukum Dan Keutamaannya
     11. Keutamaan Shalat Isyroq
     12. Keutamaan Sholat Sunnah Rowatib (Membangun Rumah di Surga)
     13. Manfaat Shalat
     14. Keutamaan Wudhu 
     15. Keutamaan Bulan Ramadhan
     16. Keutamaan dan Faedah Zakat
     17. 21 Manfaat dan Hikmah Pensyariatan Zakat
     18. 13 Keutamaan Zakat 
     19. Mari Menuntut Ilmu Syar'i (Keutamaan dan Kemuliaan Ilmu) 
     20. Keutamaan Ilmu Agama Di Atas Harta Dunia 
     21. Keutamaan Menyebarkan Ilmu Agama
     22. Kemuliaan Pembawa Hadits
     23. Keutamaan Mempelajari Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam 
     24. Keutamaan Menjaga Lisan dan Hasilnya
     25. Keutamaan Cinta Akhirat Dan Zuhud Dalam Kehidupan Dunia
     26. Keutamaan Mencintai Orang Miskin 
     27. Keutamaan Mengasuh Anak Yatim
     28. Keutamaan Ikhlas
     29. Keutamaan Taubat 
     30. Keutamaan Empat Kalimat Mulia  
     31. Keutamaan Berdzikir Ketika Masuk Pasar 
     32. Keutamaan Dan Bentuk Majlis Dzikir
     33. 50 Manfaat doa dan dzikir
     34. Keutamaan dan Kemuliaan Do'a 
     35. Keutamaan Mendoakan Orang Lain Tanpa Sepengetahuannya 
     36. Keutamaan Al-Quran dan Membacanya
     37. Keutamaan Al-Qur'an dan Membacanya [2]
     38. Keutamaan Menghafal Al Quran 
     39. Keutamaan dan Motivasi Membaca Alquran
     40. Keutamaan Belajar Tafsir Al-Qur’an
     41. Keutamaan Bulan Ramadhan
     42. 14 Keutamaan Puasa 
     43. 7 Keutamaan Lailatul Qadar
     44. Keutamaan Puasa Sunnah 6 Hari di Bulan Syawal 
     45. Keutamaan Hari Senin dan Kamis
     46. Beberapa Keutamaan dan Keberkahan Hari Senin dan kamis  
     47. Keutamaan Hari Jumat
     48. Keutamaan dan Amalan pada Hari Jum'at 
     49. Sedekah Keutamaan dan Macam-Macamnya
     50. Keutamaan Mendatangi dan Berjalan Kaki ke Masjid
     51. Keutamaan Memakmurkan Masjid   
     52. Keutamaan Memberi Kemudahan / Membebaskan Utang
     53. Keutamaan dan Bahaya Hutang Piutang Menurut Pandangan Islam
     54. Keutamaan Berjabat Tangan Ketika Bertemu
     55. Keutamaan Menjenguk Orang Sakit (Do'a dari 70 RIBU Malaikat) 
     56. Keutamaan Menunjukkan Kebaikan dan Anjuran Melakukannya
     57. Keutamaan dan Sifat-Sifat Istri Shalihah
     58. 6 Keutamaan Mencari Nafkah   
     59. Keutamaan Nabi shallallahu `alaihi wasallam 
     60. Keutamaan Menghidupkan Sunnah Rasul
     61. 40 Manfaat dan Keajaiban Shalawat   
     62. Fadhilah Mempelajari Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam
     63. Keutamaan Mati Syahid
     64. Keutamaan Jihad, Tujuan Disyari’atkan Jihad, Tingkatan Jihad, Pembagian Jihad
     65. Basmallah dan Keutamaannya
     66. Diantara Keutamaan Surat Al-Fatihah 
     67. Keutamaan Surat al-Fatihah
     68. Menahan Pandangan Mata dan Manfaatnya  
     69. Keutamaan Bagi Mereka Yang Masuk Islam
     70. Keutamaan Menangis Karena Takut Kepada Allah
     71. Keutamaan Tolong Menolong Dalam Kebaikan dan Takwa 
     72. Keutamaan Pedagang yang Jujur dan Amanah  
     73. Amalan-amalan Dengan Keutamaan Dibangunkan Rumah di Surga
     74. Amalan-Amalan Dengan Keutamaan Mendapat Syafa’at   
     75. Faidah Mengamalkan Sunnah
     76. Keutamaan Shalat Dhuha
     77. Keutamaan Tidur dalam Keadaan Suci (Telah Berwudhu) 
     78. Do’a dan Shalawat Malaikat Kepada Orang yang Duduk Menunggu dan Setelah Melaksanakan Shalat  
     79. Keutamaan Mengiringi Jenazah dan Menguburkannya

     DOWNLOAD [42]
     1. HALAMAN DOWNLOAD I
     2. DOWNLOAD II
     3. Halaman Download III
     4. Download Murottal Al-Qur'an
     5. Download 4 Ebook Sirah Nabawiyah (Bagus)
     6. DOWNLOAD ENSIKLOPEDIA ISLAM/BUKU PINTAR ISLAM 10 JILID GRATIS
     7. Download Software
     8. Quran3D – Software Cantik Nan Apik Penampil al-Qur’an
     9. (Bagus) “Ayat” Software Al-Qur’an dari King Sa’ud University 
     10. Download Website Offline (manisnyaiman.com, jilbab.or.id dll) 
     11. Download Aplikasi SalafiDB 4.0 (Bagus)
     12. Download Ebook Website Offline Muslim.Or.Id  
     13. Download Ebook Offline Firanda.com 
     14. Download Ebook Offline Abumushlih.com   
     15. Ebook Offline Buletin Al-Ilmu
     16. Ebook Offline Abiubaidah.com 
     17. Ebook Offline Almanhaj.or.id (06 Oktober 2012) 
     18. Ebook Offline Rumaysho.com Versi 2.0
     19. Ebook Offline Muslimah.Or.Id 
     20. Ebook Offline ManisnyaIman.Com 
     21. Ebook Offline Addariny.wordpress.com 
     22. Ebook Offline MuslimAfiyah.com   
     23. E-Book Offline Abufawaz.wordpress.com 
     24. E-Book JihadBukanKenistaan.Com

     LAIN-LAIN [43]

     Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam
     1. Kematian Terindah Dalam Sejarah Manusia
     2. Inilah Alasan Mencintai Nabi
     3. Keistimewaan Nabi Kita Muhammad
     4. Keutamaan Nabi shallallahu `alaihi wasallam
     5. TANGISAN-TANGISAN NABI shallallahu 'alaihi wa sallam
     6. TANGISAN NABI shallahu 'alaihi wa sallam Tatkala Kehilangan Orang yang Dicintai (Bagian 2)
     7. Inilah Nabi Kami Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, yang Selalu Kalian Hina…!
     8. Kasih Sayang Rasullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam terhadap Hewan
     9. Kasih Sayang Allah Kepada Hamba-Nya dan Nabi Kepada Umat-Nya
     10. Nabi Muhammad Itu Khalilullah atau Habibullah?
     11. Anak-Anak Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi Wasallam
     12. Kisah Akibat Menyepelekan Sunnah Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam 
     Mu'jizat [44]
     1. Mu'jizat Al-Qur'an dan As-Sunnah
     2. Tanda Kekuasaan Allah Pada Penciptaan Manusia 
     3. Khasiat Air Zam-Zam
     4. Siang dan Malam 
     5. Pertemuan Dua Laut (Mukjizat Al-Qur'an) 
     6. Mukjizat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam Keluarnya Air dari Jari-Jari nya 
     7. Mukjizat di Balik Bersin dan Menguap 
     8. Al-Qur’an Bicara Tentang Utuhnya Jasad Fir’aun, Ilmu Modern Membenarkannya!!! 
     9. Mukjizat Nabi Seputar Air Liur Anjing 
     10. Diantara Hikmah Diharamkannya Daging Babi 
     11. Mukjizat Nabi Dalam Khitan
     12. Mukjizat Allah yang Mencengangkan Para Ilmuwan Barat  
     13. 7 Keajaiban Dunia Yang Lebih Ajaib
      Umum
     1. Donasi Peduli Kemanusiaan Kaum Muslimin Suriah
     2. REFERENSI WEBSITE / SITUS ISLAMI
     3. Pembangunan Masjid Ngawen Boyolali  
     4. Penjabaran Empat Sifat Dasar Manusia
     5. Dengarkan Radio Dakwah dan Beberapa Widget Dakwah  
     6. Bersikap Bijak Pada Ajaran WALI SONGO (Ustadz Abu Ahmad Zainal Abidin, Lc)
     7. Solusi Tidak Bisa Membuka Ebook CHM  
     8. Jasa Pembuatan Website

      TAFSIR [45]
      1. Allah Meneguhkan Orang yang Beriman Dalam Kehidupan Dunia dan Akherat Dengan Ucapan yang Teguh (Qs. Ibrahim : 27)
      2. Apakah Pendapat Mayoritas Adalah Standar Kebenaran? (Tafsir al-An'am :116)
      3. Membebaskan Diri Dari Kerugian (Tafsir Surat Al ‘Ashr)
      4. Yakinlah Di Balik Kesulitan, Ada Kemudahan yang Begitu Dekat
      5. Keharusan Berlaku Adil
      6. Yang Lebih Baik Amalnya
      7. Surat al-Fatihah
      8. Jangan Berputus Asa Terhadap Sesuatu yang Luput Darimu
      9. Basmallah dan Keutamaannya
      10. Al-Qur'an Obat Segala Penyakit
      11. Diantara Keutamaan Surat Al-Fatihah
      12. Hikmah Diturunkannya Surat At Taubah Tanpa Diawali Basmalah
      13. Keutamaan Surat al-Fatihah
      14. Untaian Faidah Surat al-Fatihah 
      15. Salah Kaprah dalam Memaknai Islam Rahmatan Lil 'Alamin
      16. Harta Hanyalah Titipan Ilahi
      17. Berlombalah dalam Meraih Pahala  
      18. Perumpamaan Orang Munafik Dalam Al-Qur'an - 1 
      19. Perumpamaan Kebenaran dan Kebathilan dalam Al-Qur'an - 2
      20. Perumpamaan Orang Musyrik dengan Sarang Laba-laba - 3 

      HADITS [46]
      1. Hadits, Atsar dan Kisah Dha’if dan Palsu Seputar Tawassul (I)
      2. Hadits, Atsar Dha’if Serta Palsu Seputar Tawassul dan Tabarruk (II)
      3. Hadits Shahih Sumber Hukum Syari’at, Bukan Hadits Dha’if
      4. Ringkasan Shahih Bukhari
      5. Ringkasan Shahih Muslim
      6. Hadits-hadits Arba’in
      7. Para Ulama Ahlul Hadits
      8. Penjelasan Hadits tentang Niat (Melafazhkan Niat, Madzhab Syafi'iyyah?)
      9. 7 Wasiat Rasulullah Kepada Abu Dzar Al-Ghifari 
      10. Hadits-hadits Shohih dan Dhoif Tentang Keutamaan Surat Al-Kahfi
      11. Hadits-Hadits Lemah dan Palsu Seputar Bulan Rajab
      12. Kemuliaan Pembawa Hadits
      13. Fadhilah Mempelajari Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam
      14. Beberapa Hadits-hadits Dho’if yang Terkenal (Masyur) di Masyarakat Kita
      15. Hadits-Hadits tentang Masjid dan Keutamaan Memakmurkan Masjid  
      16. Hadits-Hadits Dhaif & Maudhu Yang Banyak Beredar Pada Bulan Ramadhan
      17. 3 Kondisi Manusia dalam Petunjuk yang Dibawa oleh Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam  
      18. Pertanyaan Cerdas Sang Arab Badui
      19. Tiga Wasiat Mulia  
      20. Hadits Palsu: 30 Keutamaan Shalat Tarawih
      21. 8 Faedah Tentang Hadits 
      22. 10 Faedah Tentang Ilmu Hadits  
      23. Keutamaan Tolong Menolong Dalam Kebaikan dan Takwa  
      24. Hadits-Hadits Lemah dan Palsu Seputar Bulan Muharram

      NON MUSLIM [47]
      1. Mustahil Kristen Bisa Menjawab (Berhadiah Mobil BMW)
      2. 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan
      3. SEJARAH NATAL
      4. Mantan Pendeta Roma Menjadi Ahlus Sunnah
      5. Makna Kata "KAMI" dalam Al-Qur'an
      6. Mengapa Harus Sujud & Menghadap Kiblat?
      7. Bulan Terbelah Dua, (QS. Al Qamar: 1)
      8. Mukjizat Fungsi Gunung
      9. Ka'bah, Pusat Bumi Ini
      10. Kebenaran Islam
      11. 10 Kerusakan dalam Perayaan Tahun Baru
      12. WASPADA: Ajaran KOS (Kristen Ortodok Syiria) & Jangan Tertipu Dengan Pakaian, Cara Beribadah, Simbol-Simbol, Yang Mirip Dengan ISLAM
      13. Keutamaan Bagi Mereka Yang Masuk Islam 

      ISLAM ITU INDAH  [48]
      1. Islam Adalah Agama yang Sempurna 
      2. Keagungan Wanita dalam Naungan Islam 
      3. Karena Engkau Begitu Berharga ...
      4. Kasih Sayang Allah Kepada Hamba-Nya dan Nabi Kepada Umat-Nya
      5. Kasih Sayang Rasullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam terhadap Hewan
      6. Gambaran Kasih Sayang Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
      7. Orang Kafir Tidak Boleh Dibunuh
      8. Keutamaan Bagi Mereka Yang Masuk Islam
      9. Poligami, Bukti Keadilan Hukum Allah
      10. Inilah Alasan Kenapa Wanita Tidak Jadi Pemimpin
      11. Qishash, Jaminan Kelangsungan Hidup Manusia
      12. Penghargaan Islam Terhadap Buruh dan Pekerja
      13. Pembantu Bukanlah Budak
      14. Islam Memuliakan Budak
      15. Kedudukan Sunnah Dalam Menyikapi Penguasa Negeri
      16. Adab Bertetangga Dalam Islam 

      MUAMALAH  [49]
      1. Mengenal Hukum Riba
      2. Memakan Satu Dirham Dari Hasil Riba
      3. Macam-macam Riba 
      4. Bunga Bank itu RIBA (Kamuflase Istilah Syariah) 
      5. Hukum Punya Rekening di Bank dan Bagaimana dengan Bunganya? 
      6. Hukum Kredit Lewat Pihak Ketiga (Bank)
      7. Bagaimana Melunasi Hutang Orang yang Sudah Tiada?
      8. Hukum Asuransi
      9. Keutamaan Pedagang yang Jujur dan Amanah
      10. 6 Faedah Seputar Pengobatan dan Penyakit
      11. 10 Faedah Tentang Jual Beli
      12. Akibat yang Akan di Rasakan Oleh Pelaku Riba
      13. Keutamaan dan Bahaya Hutang Piutang Menurut Pandangan Islam
      14. Menjual Barang Halal, Namun Dibeli Untuk Tujuan Haram
      15. Hukum Memberi Upah Pada Bekam

      Di blog ini sudah di publikasikan Artikel sebanyak 1300 lebih Artikel Islami. Anda bisa juga mencari artikel melalui search engine (mesin pencari) yang terdapat diblog ini, atau klik disini untuk mencari. Semoga blog ini bermanfaat.      Catatan Kaki :

       [1] Aqidah [2] Quburiyyun [3] Dukun, Jimat, Tathayyur
       [4] Surga, Neraka, Alam Kubur [5] Manhaj Salaf [6] Mazhab
       [7] Ulil Amri (Penguasa) [8] Faedah Ilmu [9] Adab, Akhlaq, Nasehat
       [10] Penyejuk Hati [11] Ibadah Hati [12] Dosa
       [13] Musibah -Seputar Duniawi- [14] Dakwah  [15] Ibadah 
       [16] Seputar Al-Qur'an [17] Puasa dan Ramadhan [18] Hari jum'at, Shalawat
       [19] Sedekah [20] Qurban [21] Shalat
       [22] Amalan [23] Dzikir [24] Hukum Islam
       [25] Thaharah [26] Zakat [27] Bantahan, Sanggahan Ilmiah
       [28] Bid'ah [29] Wahabi [30] Firqah (Aliran Sesat)
       [31] Sufi [32]  Khawarij, LDII, JT [33] Syi'ah
       [34] Keluarga [35] Muslimah [36] Cinta
       [37] Zina [38] Faedah [39] Kisah Islami
       [40] Mutiara Hikmah [41] Keutamaan - Manfaat [42] Download
       [43] Lain-lain [44]  Mu'jizat [45] Tafsir 
       [46] Hadits [47] Non Muslim [48] Islam Itu Indah

      Faisal Choir Blog :

      Blog ini merupakan kumpulan Artikel dan Ebook Islami dari berbagai sumber. Silahkan jika ingin menyalin atau menyebarkan isi dari Blog ini dengan mencantumkan sumbernya, semoga bermanfaat. “Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya ada pahala yang sama dengan pahala orang yang mengikutinya dan tidak dikurangi sedikitpun juga dari pahala-pahala mereka.” (HR. Muslim). Twitter | Facebook | Google Plus

      • Blogger Comments
      • Facebook Comments

      15 komentar:

      1. Wah blog ini sangat bagus, dan pengetahuan saya jadi bertambah....
       semoga bermanfaat bagi saudara - saudarku semuslim yang membutuhkannya.
       dan bagi pemilik blog ini, selalu diberi kesehatan dan terus membagi pengetahuan

       BalasHapus
      2. Bismillah.
       Alhamdulillah, ana menemukan blog ini dan mendapatkan ilmu yang banyak. Buat admin, Jazakallahu khoiran katsiran atas apa yang kami telah dan akan ambil dari blog ini, wa baarakallahu fiik.

       BalasHapus
      3. terima kasih atas bacaannya semoga bermanfaat bagi orang banyak

       BalasHapus
      4. Bismillahirohmanirrohiim,
       Assalamu'allaikum wr wb
       Blok yang sangat bermanfaat... semoga Allah SWT membalas anda dengan kebaikkan sesuai dengan niatan anda, Jazakallahu khoiran katsiran atas apa yang kami telah dan akan ambil dari blog ini, wa baarakallahu fiik.
       wassalamu'allaikum wr wb

       BalasHapus
      5. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah.

       @Semua, terima kasih atas do'a, dukungan serta kunjungannya, semoga bermanfaat bagi saya dan yang membacanya. jazakumullahu khairan

       BalasHapus
       Balasan
       1. Assalamu'alaikum Akhi..
        Mohon izin Ikut share ya,,.
        Sungguh Ilmu yang sangat bermanfaat Untuk Semua Umat Muslim .. Minta Iklas , minta halalnya

        Hapus
      6. Albhamdulillah tambah satu lagi weblog yang menyediakan referensi...

       BalasHapus
      7. ijin bergabung untuk mempelajari semua yang ada samudra ilmu, moga bermanfaat bagi saya pribadi dan orang lain,terimakasih

       BalasHapus
      8. 'afwan akh, ada link untuk download blog ini dalam bentuk chm? biar bisa buka waktu offline
       blog-nya sangat bermanfaat, barakallohu fiikum

       BalasHapus
      9. wah sangat bermanfaat mas blog nya jadi lebih banyak pengalaman nih,
       mungkin bisa di tambah tentang sejarah islamnya mas, lagi butuh-butuh nya nih

       BalasHapus
      10. Luar biasa... semoga bermanfaat bagi kita umat Islam..

       BalasHapus
      11. assalamualaikum warahmattulahhi wabarakatuh...buat penulis dan jga penyebebar aplikasi ini'''saya ucapkan terimakasih..karena ini sangat bermanfaat bgi saya'''untuk itu'''saya mohon keihklasannya untuk di beri izin meng copynya....trim's...Wassalammualaikum WR WBR...

       BalasHapus
      12. ...Assalammualaikum...saya mohon izin keihklasannya''''untuk mengizinkan saya mengcopy semua artikelnya'''karena ini sangat bermanfa'at bgi saya'''yg mna saya sangat tdk mengetahui akan ilmu atau sunah2 yg benar'''maklumlah''kami dari kecil di didik pemahaman yg mendominan di negeri kita ini''''Wasalammualaikum''''Trim's....

       BalasHapus
      13. sangat bermanfaat bagi kita kaum muslimin yang masih tipis ilmu agamanya, semoga akan bertambah lagi tulisan lain yang membimbing umat kearah pemahaman yang benar

       BalasHapus
      14. bismillaah,
       saya izin copy dan share sebagian dari artikel dan mutiara hikmah dari blog antum.
       sangat bermanfaat. semoga menjadi aliran pahala yang banyak untuk antum di kemudian hari.
       jazaakallaahu khayr wa baarakallaahu fiik.

       BalasHapus

      Item Reviewed: Daftar Isi Description: Rating: 5 Reviewed By: Unknown
      Scroll to Top